Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ändring av detaljplan för del av Södergårdsområdet

Ändringen görs för att anpassa detaljplanen till rådande förhållanden samt göra plansituationen mer aktuell och funktionell.

Ändringen innebär justeringar av vissa planbestämmelser. Granskningstiden är 3 oktober - 28 oktober 2019 och under tiden finns planförslaget utställt i kommunhusets entré i Gislaved.

Eventuella synpunkter på förslaget skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller till vår mejladress

Senast den 28 oktober 2019 ska synpunkterna vara inskickade.

De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende uppmanas att informera dessa om förslaget.

Kontaktuppgifter

Frågor om förslagen besvaras av:

Sven Hedlund, stadsarkitekt, 0371-811 44
Wasim Fanari, planarkitekt, 0371- 485 065

Sidan uppdaterades senast: