Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Demokratifika - Gör din röst hörd!

Samtala om demokrati med våra politiker i demokratiberedningen på demokratifika i Hestra, Gislaved och Smålandsstenar.

Demokratiberedningen är Gislaveds kommuns nya fullmäktigeberedning och består av 15 politiker. Beredningen startades vid årsskiftet och har som främsta uppgift att långsiktigt utveckla demokratin i kommunen. Fredagen 18 oktober har du möjlighet att sätta dig ned och ta en fika med några av dem för att diskutera hur du ser på den demokratiska utvecklingen i kommunen nu och i framtiden. Demokratifikan är en av alla aktiviteter som arrangeras under hållbarhetsveckan 2019.

Demokratifika med demokratiberedningen hålls fredagen 18 oktober på tre platser i kommunen:

Hestra bibliotek kl. 15:00 – 17:00
Restaurang Matkulturen, Glashuset Gislaved kl. 15:00 – 17:00
Torghuset, Smålandsstenar kl. 15:00 – 17:00

Ingen anmälan krävs.

Varmt välkommen att fika med demokratiberedningen!

Tanken med demokratifika

Demokratifika är tänkt om en politisk plattform för kommuninvårnarnas engagemang i samhället. Statistik visar att det i dag inte är lika vanligt som tidigare att enskilda invånare väljer att engagera sig aktivt i partipolitiken eller i andra traditionellt demokratiska arenor för att uttrycka sina åsikter på.

Däremot är invånarna i större utsträckning än förr engagerade i enskilda politiska sakfrågor via exempelvis sociala medier och andra nätverk. För att försöka fånga upp de tankar, idéer, engagemang och den energi som finns ute bland kommunens invånare så behöver vi komma på nya sätt att arbeta på.

Demokratifika är ett av de sätt som kommunens demokratiberedning valt att använda som en plattform för att stärka kommunens demokratiutveckling långsiktigt.

kaffekopp

Demokratiberedningen önskar varmt välkommen till demokratifika!

Sidan uppdaterades senast: