Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Beslut kring anpassningar socialförvaltningen

Under tisdagen har chefsgruppen på socialförvaltningen beslutat hur förvaltningen genom anpassningar ska komma i balans med budgeten.

Som vi tidigare har berättat finns det ett stort ekonomiskt underskott inom socialförvaltningen. För att komma i balans med budgeten kommer förvaltningen att sänka sina personalkostnader med 5%. Det betyder att ungefär 50 årsarbetare påverkas. Alla verksamheter inom förvaltningen kommer att göra anpassningar på något sätt.

- Att solidariskt ta ett gemensamt ansvar ger resultat. Det här är ingen rolig anpassning men den är nödvändig, säger Annika Andersson, tf socialchef.

Om vi inte gör anpassningen, vad händer då?

  • Kvalitetsutvecklingen för brukarna stannar av och möjligheten att satsa på den verksamhet som finns minskar
  • Otrygghet och lägre tillit hos invånarna kring vilket stöd man kan få
  • Demokratin och förtroendet för kommunen påverkas då det också skulle beröra andra förvaltningar och deras verksamheter samt hela kommunens framtidsutsikter
  • Kompetensutvecklingen för våra medarbetare avstannar, vi blir en mindre attraktiv arbetsgivare vilket gör det svårare att rekrytera
  • Konstant oro hos våra medarbetare kring vad som ska hända, risk för dålig arbetsmiljö

- Så som man har gjort tidigare med lite sparande här och där, ”osthyvling”, räcker inte längre. Även om det här är ett tråkigt arbete blir småsparande förlamande. Nu vet vi förutsättningarna för att jobba vidare, säger Annika Andersson.

Hur och när införs anpassningen?

Respektive chef påbörjar sitt arbete direkt för att göra anpassningar. Medarbetarna påverkas från den 1 november då processen startar. För att alla medarbetare ska få en god arbetsmiljö även framöver samtidigt som kommunen erbjuder en bra verksamhet för våra invånare kommer varje chef tillsammans med sina medarbetare att gå igenom hur arbetet ska prioriteras framöver. De enheter som har liknande verksamhet kommer att samarbeta för att hitta bra lösningar.

För de medarbetare som berörs av anpassningen bildas en omställningsgrupp eftersom det kan finnas möjligheter till något annat arbete inom kommunen. Det kommer också att göras risk- och konsekvensanalyser kring hur anpassningen påverkar verksamheten. Arbetet struktureras av HR-avdelningen (personalavdelningen) tillsammans med socialförvaltningens ledning.

- Vår verksamhet har en god kvalité med hög brukarnöjdhet men till en förhållandevis hög kostnad. Vi kommer genom anpassningen att närma oss en kvalité som är mer genomsnittlig jämfört med övriga kommuner i Sverige samtidigt som vi håller oss inom budgetramen, säger Annika Andersson.

Sidan uppdaterades senast: