Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Frågor och svar kommunens kostnader

Måndagens artiklar i media kring kommunens kostnader har skapat mycket funderingar. Vi har därför sammanställt frågor och svar.

Ger man bara basal vård (hygien, medicin och mat) till de boende på vård- och omsorgsboende?

Nej, de äldre ska alltid få god omvårdnad och omsorg. Planeringen på respektive boende ska även ge möjlighet till delaktighet, gemenskap och övriga individuella behov. Exakt hur det utformas bestäms på respektive boende.

Kan inte medarbetarna i socialförvaltningen ta semester?

Alla har självklart rätt att ta semester. Vi följer semesterlagen. För att bemanningsplaneringen ska kunna göras på ett bra sätt är det att föredra om semesterönskemålen lämnas senast två veckor innan schemaläggningen, vilken görs för 6 veckor i taget.

Finns det någon aktivering kvar för äldre som bor i sitt eget hem?

Vår kommun har ett rikt föreningsliv där möjlighet till aktiviteter finns inom många olika områden. Vi har därför valt att ha den kommunala aktiveringen öppen för de som har störst behov.

Vad tycker brukarna själva om servicen?

De brukarundersökningar som görs varje vår visar på en stor nöjdhet inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst, poängen är 91 respektive 92 av 100, år 2019.

Varför får socialförvaltningen mindre pengar än tidigare trots ökade kostnader?

Kommunen har en summa intäkter varje år att fördela mellan alla verksamheter. De som får mest pengar är barn- och utbildningsnämnden (785 miljoner, 2018) och socialnämnden (640 miljoner, 2018). Fördelningen sker efter beräkningar från respektive nämnd. Tyvärr räcker inte pengarna till allt vi vill göra, vi måste därför prioritera och effektivisera. Alla nämnder har fått uppdrag att minska sina kostnader för att pengarna ska räcka. Av alla förvaltningar har kommunstyrelseförvaltningen det största besparingskravet i procent.

Hade socialförvaltningens underskott kunnat täckas om skatten inte sänkts?

Nej. Skattesänkningen innebär mellan 6-7 miljoner mindre i intäkter. Det är mycket pengar men en mycket liten del, ungefär 1%, av socialnämndens totala budget på 640 miljoner.

Varför läggs pengar på ”nöjesresor”?

Inom kommunen åker vi inte på några nöjesresor. Alla resor leder till utbyte och utveckling samt en möjlighet att se vad andra gjort för att inte uppfinna hjulet igen. Genom möten och nätverkande har vi fått kvittens på att vårt arbetssätt skapar förutsättningar för att möta framtiden. En annan möjlighet är att vi har kunnat marknadsföra oss gentemot framtida medarbetare och vårt varumärke. Var och en är inte starkast utan för att vara delaktig måste man visa att man vill vara med.

Resepolicyn – hur efterlevs den?

Vi har en bit kvar innan vi efterlever resepolicyn fullt ut. Vi har dock blivit mer restriktiva till flygresor jämfört med för några år sedan. Siffrorna från 2018 visar att 583 resor gjordes med tåg och 155 med flyg (509 respektive 161, år 2017).

Vi håller på att se över resepolicyn och hur vi kan resa mer hållbart.

Varför läggs stora kostnader på konsulter?

Beslutet kring att hyra in en konsult eller inte tas när ett behov uppstår. Att hyra in en konsult behöver inte betyda att det blir dyrare för kommunen. Saknas den efterfrågade kompetensen är det ofta kostnadseffektivt att hyra in en konsult.

Sidan uppdaterades senast: