Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

På bilden: Ralf Senitz och Alexandra Karlsson, undersköterska

Äldre känner sig trygga med hemtjänsten

Höga betyg för hemtjänsten när det gäller nöjdhet, trygghet och bemötande – det visar svaren från Socialstyrelsens enkätundersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen.

92 procent är nöjda med hemtjänsten i Gislaveds kommun, det visar resultatet av Socialstyrelsens årliga undersökning: ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Resultatet ligger över riksgenomsnittet på 88 procent och strax under genomsnittet i Jönköpings län på 93 procent. Samtidigt visar undersökningen att vi behöver bli bättre på att hantera synpunkter och klagomål, vilket man kommer att jobba med under nästa år.

- Vi är mycket nöjda med resultatet. Det speglar medarbetarnas höga kompetensnivå och stora engagemang. Vi är övertygade om att en medvetenhet om förhållningssätt och kunskap om människors behov ger god omvårdnad och trygghet. Det är ett ständigt pågående förbättringsarbete som vi kommer att prioritera även i fortsättningen, säger Alma Maslan, enhetschef.

Totalt svarade 88 749 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst vilket är 60,1 procent av de tillfrågade. I Gislaveds svarade 249 personer, vilket är 63,8 procent av de tillfrågade.

Brukarna har stort förtroende för personalen

99 procent upplever att personalen har ett bra bemötande och 93 procent känner förtroende för hemtjänstpersonalen.

88 procent svarar att de känner sig trygga att bo hemma med stöd av hemtjänsten och det är en konstant siffra de senaste tre åren.

Om undersökningen

Med hjälp av undersökningen kan man kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för att jämföra olika kommuner och verksamheter men också som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre.

Ta del av hela undersökningen och läs mer hos Socialstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: