Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Nya beslut om lokala trafikföreskrifter

Från och med fredag 1 november 2019 gäller nya lokala trafikföreskrifter för parkering av tunga fordon inom tätorterna nattetid.

Utöver de generella trafikregler som gäller i hela landet finns lokala trafikföreskrifter som endast gäller för vår kommun. Detta för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende.

Den 1 november träder nya lokala trafikföreskrifter i kraft. Förbudet gäller parkering av fordon med bruttovikt över 3,5 ton inom delar av tätorterna Anderstorp, Gislaved och Smålandsstenar under tiden kl. 00 – 06.

Förbudet att man inte får parkera tunga fordon inom tätorterna nattetid har gällt även tidigare, men det nya beslutet innebär är att vi undantar de flesta industriområden från parkeringsförbudet.

Läs mer om lokala trafikföreskrifter och parkering i Gislaveds kommun.

Sidan uppdaterades senast: