Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Bli kontaktfamilj

Ta chansen att berika både ett barns liv och ditt eget. Nu söker vi nya familjer som vill ta emot ett barn någon helg i månaden för att stimulera, stötta och avlasta. Din hjälp behövs!

Kontaktfamiljer kan se ut på många olika sätt. Det kan vara två vuxna vars egna barn flyttat hemifrån, en vuxen med eller utan barn eller en barnfamilj som har tid och engagemang även för andras barn. Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila, både i sig själva och i sitt förhållande.

En kontaktfamilj tar man emot ett barn i sitt hem vanligtvis 1-2 helger i månaden. När barnet kommer på besök gör man vardagliga saker och det viktiga är att man tar sig tid med barnet.

Vem behöver kontaktfamilj?

Familjer som önskar stöd på olika sätt för sig själva och/eller för sina barn erbjuds en kontaktfamilj. Det kan gälla ensamstående där umgänget med den andre föräldern inte fungerar eller familjer som inte har släkt i närområdet. Ibland är föräldrarna unga och behöver stöd i sin föräldraroll. Ensamstående föräldrar med bristfälligt nätverk kan behöva den andhämtning som det kan innebära att få vara själv en helg i månaden. De barn som får kontaktfamilj är oftast 3-12 år men även tonåringar förekommer.

Hur blir man kontaktfamilj?

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj? Fyll i formuläret för att anmäla ditt intresse för att bli kontaktfamilj.

Efter att du skickat in din intresseanmälan kontaktar vi dig. Då får mer information om vad uppdraget innebär och du kan också passa på att ställa frågor. Efter det gör socialsekreteraren en utredning, man tar registerutdrag från polis och socialtjänsten och gör ett hembesök för att tittar på er boendesituation. Sedan pratar man om vilken ålder på barnet som passar bäst ihop med den egna familjen och hur ofta ni ska träffas.

Ekonomisk ersättning

När du får ett uppdrag som kontaktfamilj skrivs ett avtal med oss. Den ekonomiska ersättningen är tvådelad:

  • En omkostnadsdel som ska täcka kostnaden för mat och andra utgifter som ni faktiskt har för barnet.
  • En arvodesdel som är en ersättning för det arbete ni gör.

Olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring är tecknade av Gislaveds kommun.

Sidan uppdaterades senast: