Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Så här arbetar vi med skolskjutsarna

Förebyggande arbetssätt och engagerade chaufförer ger barnen förutsättningar för en trygg resa till och från skolan.

Varje dag åker cirka 1700 elever någon form av skolskjuts i vår kommun, från förskoleklass till gymnasiet. Ungefär 45 chaufförer kör olika bussar, taxibilar och linjetrafik, en totalsträcka på 22 000 km i veckan.

Sedan några år tillbaka har kommunen arbetat på ett nytt och mer förebyggande sätt gällande skolskjutsarna. Målsättningen är att få chaufförerna att känna större tillhörighet i sin arbetsroll och på så vis skapa trygghet hos barnen. Jonny Svenningsson, som är skolskjutssamordnare sedan 2015, berättar att de arbetar för att eleverna ska få bra förutsättningar inför skoldagen.

- Genom att engagera chaufförerna och ha ett nära samarbete tillsammans med dem kan vi erbjuda våra elever en trygg och bra resa till och från skolan, säger Jonny Svenningsson.

Informationsträff varje år

Som ett led i det förändrade arbetssättet har Jonny Svenningsson bjudit in alla chaufförer och personal till ett informationsmöte en gång varje år. Sedan 2015 har vi avtal med Västbo Taxi. De har det viktiga uppdraget att transportera kommunens elever till och från skolan. Omkring 50 skolskjutschaufförer och administrativ personal från Västbo Taxi deltog i årets skolskjutskväll.

- Syftet med informationsträffen är att utbilda chaufförerna och få dem att förstå hur viktiga de är i sin roll för verksamheten, säger Jonny Svenningsson.

På informationsträffen går Jonny igenom vad kommunen har för krav på bolaget, chaufförerna och fordonen. Man tar även upp olika ämnen för diskussion och delar erfarenheter med varandra. Det är en chans för chaufförerna att träffa sina kollegor, lära varandra bättre och ställa frågor.

- Som chaufför handlar det om att göra små saker som gör stor skillnad för varje enskild elev. Som till exempel att hälsa på alla elever som stiger på bussen, se till att barnen sitter ner och vara noga med säkerheten. Man kommer alltid komma ihåg vem som körde skolskjutsen, säger Jonny Svenningsson.

Att bemöta alla elevers behov

På årets informationsträff var även Jenny Burängen, rektor särskolan och Alexander Karlsson, enhetschef korttidsverksamhet inbjudna. De höll en mycket intressant föreläsning som handlade om vilka situationer och problematik som chaufförerna kan råka ut för när de utför sitt jobb. Dick Berggren, VD på Västbo Taxi AB, berättade efteråt att det var viktig och tänkvärd information för både honom och hans chaufförer att ta med sig i arbetet.

- Detta var verkligen viktigt för att öka förståelsen för och omkring olika funktionshinder. Jag är tacksam för att vi har fått ta del av denna information. Våra chaufförer och personer i dirigeringen har större förståelse för olika problemen och hur olika situationer kan uppstå. Nu vet vi också hur vi kan hantera dessa, säger Dick Berggren.

Sidan uppdaterades senast: