Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Dansuppvisning av elever från estetiska programmet på Gislaveds gymnasium.

Uppvaktning av pristagare och stipendiater 2019

Under torsdagskvällen uppvaktades traditionsenligt idrottare som vunnit EM eller VM samt stipendiater inom miljö, kultur, turism och arkitektur.

Varje år delar vi ut ett antal priser och stipendier. Alla pris- och stipendietagare uppmärksammas i samband med årets sista sammanträde för kommunfullmäktige. I år uppvaktades även Henrik Hallberg som har arbetat politiskt i 25 år.

Under torsdagskvällen samlades man i kommunhusets ljushall, där det bjöds på mat, musik och dansuppvisning.

Stråkgruppen Con Brio

Kvällen började med mingel och underhållning av musikskolans stråkgrupp, Con Brio under ledning av musiklärarna Staffan Lindqvist och Jonny Johansson.

Kulturstipendium 2019

Kulturstipendiet utgår i form av bidrag för utbildning och fria studier till den som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom skilda kulturområden. Kulturstipendiet kan även utgå för att uppmuntra och stödja projekt och insatser av nyskapande karaktär. Det delas ut av kulturförvaltningen.

Lars-Ove Bengtsson (C), Magnus Jonsson, Urban Nilsson (C) och Emma Johansson.

Lars-Ove Bengtsson (C), Magnus Jonsson, Urban Nilsson (C) och Emma Johansson.

Emma Johansson

Emma Johansson är född och uppvuxen i Anderstorp och jobbar som kantpressare inom metallindustrin. Böcker har alltid varit en stor del av i hennes liv. Att upptäcka en fantastisk bok och få försvinna in i en annan värld är bland det bästa hon vet. När hon var sexton år växte hennes behov av att få ner alla berättelserna som fanns i huvudet på papper. Med en rejäl dos envishet och efter många timmars arbete blev manuset till den första boken klart och antaget av bokförlaget VOX by Opal. Förlaget ger ut böcker som i första hand riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Syftet med utgivningen är att ge böcker för unga vuxna större möjlighet att nå ut i bruset. För att ge dem en egen röst.

2017 debuterade Emma Johansson med ungdomsromanen Papperssjälar som nominerades till Stora ljudbokspriset. I september 2019 följde hon upp debuten med boken Sönderslagen, en roman om att hitta sig själv och våga öppna sig igen efter en traumatisk händelse. I en recension skriver anmälaren: "Språket flyter lätt och beskrivningarna av både miljön, nutid och bipersonerna känns äkta och genuina... Sammanfattningsvis följer Emma Johansson upp sin starka debut med ännu en engagerande ungdomsroman med tunga ämnen."

Kombinationen att vara författare och samtidigt ha ett annat heltidsjobb är inte alltid lätt. Just nu arbetar hon med ett barnboksmanus och har börjat skriv på sin nästa ungdomsroman. För att göra det möjligt för Emma Johansson att ta ledigt från sitt jobb för att under några veckor ägna sig åt skrivandet på heltid tilldelas hon 2019 års stipendium på 20 000 kr.

Kulturpris 2019

Kulturpriset delas ut som erkänsla för gjorda insatser inom kommunens kulturliv. Kulturstipendiet och kulturpriset kan delas ut till person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Grupper, föreningar eller institutioner som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens kulturliv är också behöriga att lämna ansökan.

Lars-Ove Bengtsson (C), Magnus Jonsson, Joakim Depui, Urban Nilsson (C) och Ola Depui.

Lars-Ove Bengtsson (C), Magnus Jonsson, Joakim Depui, Urban Nilsson (C) och Ola Depui. -Det är jätteroligt att arbetet som vi har gjort i många år nu uppmärksammas, säger Ola Depui.

Ola och Joakim Depui

Ola och Joakim Depuie, som bor i Hestra i Mo härad, gav 2018 ut boken ”Allmogens kläder blir häradsdräkter: en resa från 1700-tal till vår tid i Jönköpings län”. Boken är en sammanställning av ett tre år långa projekt där Ola och Joakim inventerat och dokumenterat Jönköpings läns häradsdräkter. I boken får vi veta varför dräkterna ser ut som de gör och hur de förändrats under 1900-talet, hur tidens influenser och mode satt sin prägel på dräkterna och därmed fått samtida påverkan. I varje häradskapitel visas ett urval av de plagg som varit förlagor till det som vi idag känner igen som våra häradsdräkter.

I sitt arbete med att inventera och dokumentera har de stött på många intressanta dräktsplagg. En del av dem har Ola och Joakim försökt att återskapa genom att själva väva upp tyger och sy upp plagg.

De upptäckte att Mo härad saknade en mansdräkt. När de började undersöka det närmre fann de att det inte saknades ett historiskt underlag för en mansdräkt, och nu har de sett till att Mo härad har fått en mansdräkt.

I föreläsningar delar de med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring dräkter och dräktskick, och om deras arbete med inventering och dokumentation av dräkter i Jönköpings län och om folkrörelsen som arbetat med dräkt i olika sammanhang.

2017 lanserade de hemsidan, folkdräktsmarknad.se, som vänder sig till den som vill sälja, köpa eller byta folkdräkt. Idag har sidan besökare från hela världen. Under det första året hade hemsidan 70 000 unika besökare. Dräkter byter ägare och kommer till användning och bidrar till en fortsatt levande folkdräktskultur.

Ola och Joakim Depuie tilldels 2019 års kulturpris för sina insatser att dokumentera och sprida kunskap om våra folkdräkter, häradsdräkter och bygdedräkter. Genom deras arbete har ett viktigt kulturarv bevarats och gjorts tillgängligt för kommande generationer.

Miljöstipendium 2019

Miljöstipendiet på 10 000 kr är avsett att belöna eller stimulera insatser, åtgärder och kunskaper inom miljövården. Stipendiet kan utdelas till enskilda personer, skolklasser, organisationer, markägare eller företag inom kommunen.

Lars-Ove Bengtsson (C), Ulrik Härensten, Karl Tibratt, Bengt-Göran Ericsson, Carina Johansson (C).

Lars-Ove Bengtsson (C), Ulrik Härensten, Karl Tibratt, Bengt-Göran Ericsson, Carina Johansson (C).

Nordiska Plast AB

Att hushålla med naturresurser, minska klimatpåverkan och öka återanvändning och återvinning är några av de mest angelägna åtgärderna på vägen mot ett hållbarare samhälle. I en sådan utveckling behövs det på alla områden aktörer som går före och banar väg för nya lösningar. Nordiska Plast är ett företag som satsar aktivt på att utveckla användningen av hållbara material, öka återvinningen av plastprodukter samtidigt som man arbetar med att miljöanpassa och energieffektivisera sin produktion. Företaget deltar också i det lokala hållbarhetsarbetet. Nordiska Plasts arbete och ambitionsnivå i sitt miljö- och hållbarhetsarbete är väl värt att belöna med Gislaveds kommuns miljöstipendium 2019.

Turismstipendium 2019

Turismstipendiet utgår i form av bidrag för utbildning, fria studier eller för att uppmuntra och stödja projektinsatser av nyskapande karaktär. Utöver dessa verksamheter kan stipendiet även uppmuntra bildningsverksamhet, landsbygdsutveckling, museiverksamhet och entreprenörsanda. Turismstipendiet delas ut till person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun. Behöriga till turismstipendiet är även grupper, föreningar, organisationer eller företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens besöksnäring.

Lars-Ove Bengtsson (C), Carina Johansson (C), Emelie Axelsson, Anders Claesson, Mia Claesson och Emma Hansson.

Lars-Ove Bengtsson (C), Carina Johansson (C), Emelie Axelsson, Anders Claesson, Mia Claesson och Emma Hansson.

Mias Magasin

Mias Magasin är ett mysigt bed and breakfast, café och butik i natursköna Arnåsholm. Här erbjuds övernattning i en härlig miljö, med närhet till ett flertal populära besöksmål men även till lugna skogar, glittrande sjöar och fina vandringsleder. Butiken och caféet har öppet cirka en helg i månaden och här kan du ta en kopp kaffe, äta en våffla och hembakade kakor eller handla personliga presenter, garn eller egentillverkade alster. Mias magasin har blivit en populär mötesplats på vår fantastiska landsbygd för såväl invånare som besökare som vill bo, äta eller ha ett skräddarsytt event.

Arkitekturpris 2019

Bygg- och miljönämnden har instiftat en utmärkelse som ska belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen. Priset har delats ut årligen sedan 2005.

Priset kan delas ut till en nybyggnad eller till ett väl genomfört restaurerings- eller ombyggnadsprojekt som representerar god arkitektur. Utmärkelsen kan också tilldelas byggnadsverk som bidrar till en god samhälls- eller landskapsbild samt parker och andra anläggningar. Det viktiga är att byggnadsverket tillför, tillvaratar eller utvecklar arkitektoniska kvalitéer som förskönar kommunen. Priset består av en bronsplakett, ett diplom och äran.

Bygg- och miljönämnden har beslutat att Gislaveds kommuns utmärkelse för god arkitektur 2018 tilldelas:

Skon1, Gislaved

Fastighetsägare och byggherrar: Maria och Tomas Sandbacka

Bostadshuset på Skomakargärdet, i södra delen av Gislaveds tätort, utgör ett fint och uttrycksfullt exempel på väl gestaltad och samtida villaarkitektur. Byggnadernas placering, kulör, form och skala tar hänsyn till platsens förutsättningar på ett föredömligt sätt. Den distinkt utformade huskroppens entrésida har, med sina asymmetrisk placerade fönsteröppningar, ett spännande och modernt uttryck. Runt hörnet möts man av en utbyggnad klädd i cortenplåt som förstärker byggnadens rustika och kraftfulla uttryck. Mot trädgården öppnar sig stora generösa glaspartier som låter ljus och natur flöda in i bostaden. Valet av fasadmaterial - rostbrun cortenplåt och grå träpanel, behandlad med järnvitriol som skiftar beroende på väder och ljus, bidrar till att byggnaderna blir en integrerad del av den omgivande grönskan och miljön. Den medvetet utformade trädgården med vistelseytor av platsgjuten markbetong och trä och med murar av corten och gabioner bidrar till känslan av en väl fungerande och estetiskt tilltalande helhet. På baksidan av huset har familjen skapat sig en grön oas som omgärdas av byggnaderna och en gammal stenmur. Bostadshuset på Skon 1 utgör ett särskilt gott exempel på när samtida arkitektur tillför nya estetiska kvalitéer som tar hänsyn till platsens förutsättningar och karaktär. Arbetet är utfört på ett sådant sätt att bostadshuset och dess byggherrar Maria och Tomas Sandbackaska tilldelas Gislaveds kommuns arkitekturpris 2019.

Bygg- och miljönämnden kan också dela ut ett hedersomnämnande till byggnadsverk som man tycker förtjänar lite extra uppmärksamhet vilket också nämnden har gjort till två stycken i år.

Lars-Ove Bengtsson (C), Susanne Norberg, Maria Sandbacka, Tomas Sandbacka, Magnus Sjöberg (C) och Sven Hedlund.

Lars-Ove Bengtsson (C), Susanne Norberg, Maria Sandbacka, Tomas Sandbacka, Magnus Sjöberg (C) och Sven Hedlund.

Bostadshus i trä

Arkitekturpriset 2019 går till Skon 1, Gislaved.

Hedersomnämnande 1

Betarp1:16, Burseryd
Fastighetsägare Anders Sveningsson och Roland Kjellström

Väster om Burseryd, utmed vägen till Sandvik, ligger festplatsen Bokskogen med anor från 1930-talet. Tusentals människor har genom åren träffats här och umgåtts för nöjen, dans och social gemenskap. Storhetstiden inleddes under 50-talet med artister som Lill-Babs och Lasse Lönndahl för att sedan möta en nedgång under 80-talet. Bokskogens verksamhet låg nere under flera år men har under de senaste åren fått en nytändning genom de nya ägarnas engagemang och drivkraft att vilja utveckla Bokskogen till en viktig och central mötesplats för människor i vår bygd. Deras engagemang visar sig bland annat genom att byggnaderna rustats upp och delvis getts nya innehåll anpassade efter de nya krav som finns hos besökare av idag. Engagemanget och drivkraften att vilja utveckla Bokskogen till en nygammal mötesplats för alla i vår bygd utgör ett särskilt gott exempel på hur en kulturhistoriskt viktig mötesplats kan återfå sin forna glans och karaktär i ny tappning. Arbetet är utfört på ett sådant sätt att Bokskogen och deras fastighetsägare Anders Sveningsson och Roland Kjellström ska tilldelas ett hedersomnämnande 2019.

Lars-Ove Bengtsson (C), Susanne Norberg, Anders Sveningsson, Roland Kjellström, Magnus Sjöberg (C) och Sven Hedlund.

Lars-Ove Bengtsson (C), Susanne Norberg, Anders Sveningsson, Roland Kjellström, Magnus Sjöberg (C) och Sven Hedlund.

Entrén till dansstället Bokskogen.

Bokskogen utanför Burseryd får ett hedersomnämnande.

Hedersomnämnande 2

Väcklinge Klingabo 1:20, Lillstugan, Väcklinge
Fastighetsägare och Byggherre: Christer Eriksson

På en gård i det vackra odlingslandskapet i Väcklinge, söder om Reftele, ligger en lillstuga med anor från 1830-talet. Byggherren har på ett skickligt sätt utvecklat lillstugan till en fullvärdig bostad och samtidigt rustat upp byggnaden med tidstypiska material såsom fasad av järnvitriolat trä, tak av lertegel och en vacker trädgård med inslag av natursten. Sparsmakade detaljer, utförda med stor hantverksskicklighet, visar på god känsla och kännedom om träbyggnadsteknik.

Det är föredömligt att på detta sätt ta hand om, och utveckla, Gislaveds kulturarv och byggnaden är nu med och bidrar till ökad kvalité av vår bebyggda miljö. Arbetet är utfört på ett sådant sätt att lillstugan på Väcklinge Klingabo1:20 och dess byggherre Christer Eriksson ska tilldelas ett hedersomnämnande 2019.

Lars-Ove Bengtsson (C), Susanne Norberg, Christer Eriksson, Magnus Sjöberg (C) och Sven Hedlund.

Lars-Ove Bengtsson (C), Susanne Norberg, Christer Eriksson, Magnus Sjöberg (C) och Sven Hedlund.

Lillstugan i Väcklinge.

Lillstugan i Väcklinge utanför Reftele får ett hedersomnämnande.

Uppvaktning av idrottsprestationer

Vi har sedan några år tillbaka uppvaktat framstående idrottsprestationer. För att kunna uppvaktas för en individuell prestation måste personen tillhöra en förening som finns upptagen i fritidsnämndens föreningsregister eller vara bosatt eller född och uppvuxen i Gislaveds kommun och/eller ha bestående relationer till hemorten.

Följande personer uppvaktas i kväll för sina idrottsprestationer under 2019:

Oscar Eliasson
För framstående idrottsprestation inom Skyttesport som resulterade i EM-guld med juniorlandslaget vid Viltmåls EM.

Jesper Nyberg
För framstående idrottsprestation inom Skyttesport som resulterade i EM-guld med herrlandslaget vid Viltmåls EM.

Olle Mårtensson
För framstående idrottsprestation inom Motorcross som resulterade i EM-guld.

Annelie Lundell
För framstående idrottsprestation inom Bangolf som resulterade i EM-guld i Minigolf Open Standard.

Johan Runesson
För framstående idrottsprestation inom Orientering som resulterade i EM-guld i Stafettlaget.

Lars-Ove Bengtsson (C), Oscar Eliasson, Jesper Nyberg, Olle Mårtensson, Malin Sjöblom (M), Annelie Lundell och Carina Johansson (C).

Lars-Ove Bengtsson (C), Oscar Eliasson, Jesper Nyberg, Olle Mårtensson, Malin Sjöblom (M), Annelie Lundell och Carina Johansson (C).

Förtroendevald 25 år

Henrik Hallberg (C), uppvaktas eftersom han har varit förtroendevald i 25 år.

Lars-Ove Bengtsson (C), Henrik Hallberg (C) och Carina Johansson (C).

Lars-Ove Bengtsson (C), Henrik Hallberg (C) och Carina Johansson (C).

Jan Mogren, Urban Björn och Bernt Lundgren spelar och sjunger.

Kvällen avslutades med att Fanfarus Rex som består av Jan Mogren, Urban Björn och Bernt Lundgren spelade och sjöng julsånger.

Sidan uppdaterades senast: