Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Detaljplan för kvarteret Gulsippan i Gislaved

Markområdet inom Södergårdsområdet prövas nu för förskole-, centrum- och parkeringsändamål. Synpunkter på detaljplanen lämnas senast 10/1.

Planens syfte är att ändra markanvändningen inom aktuellt område på fastigheten Gislaved 1:27 och Gislaved 4:3 från allmän plats till kvartersmark skola, centrum och parkering.

Granskningstiden är 19 december 2019 – 10 januari 2020.
Läs mer om planförslaget på vår webbplats, detaljplanen finns även tillgänglig i kommunhusets entré i Gislaved.

Eventuella synpunkter skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller till vår mejladress

Senast den 10 januari 2020 ska synpunkterna vara inskickade.

Kontaktuppgifter

Frågor om förslaget besvaras av:

Sven Hedlund, stadsarkitekt, 0371-811 44
Seigo Oguni, planarkitekt, 0371-812 35

Sidan uppdaterades senast: