Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Totalförsvarsövning 2020

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft.

Även om Sverige är tryggare än många andra länder har säkerhetsläget i Sverige försämrats och det finns allt fler komplexa hot mot vår säkerhet. Regeringen har därför beslutat att bygga ett starkare svenskt försvar samt att stärka totalförsvaret. För första gången på över 30 år genomförs en totalförsvarsövning – TFÖ 2020.

Övningen ska stärka Sveriges motståndskraft och öka förmågan att möta ett eventuellt angrepp mot Sverige. I övningen deltar samtliga kommuner, länsstyrelser, regioner och flertalet statliga myndigheter samt frivilliga försvarsorganisationer.

Vad innebär övningen för oss?

Under januari månad kommer nyckelpersoner inom vår organisation genomgå en övning som ska ge oss ökad kunskap om totalförsvaret och hur vi kan utveckla förmågan att uppfylla de krav som finns på kommunens arbete med civilt försvar.

- Vi vill vara så bra förberedda som möjligt och på bästa sätt bidra till att stärka Sveriges motståndskraft säger Bo Hansson, säkerhetschef. Vi har kunskap och förmåga att hantera fredstida kriser och genom övningen kommer vi höja vår kunskap att lösa kommunens uppgifter om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.

Hur påverkas du som invånare?

Du som invånare kommer inte att påverkas direkt av övningen som vi gör. Men under försommaren genomförs det en stor militär övning som kan innebära att du ser eller hör fler militärer än normalt. Det kommer också att pratas mycket om övningen i radio, tv, tidningar och sociala medier. Det är en trygghet för dig att samhället övar och ser över sin förmåga att skydda landet vid en större kris eller ett krig.

Det civila och militära försvaret utgör totalförsvaret

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner ansvarar för den civila delen av försvaret. I korthet innebär det att kommunerna ska vara förbereda i händelse av krig och veta vilken verksamhet som ska prioriteras samt vad respektive medarbetare förväntas göra.

Målet med den civila delen av totalförsvaret är att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

  • Skydda civilbefolkningen.
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg.
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Sidan uppdaterades senast: