Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Visionsbild över Gislaved 2040

Visionsbild över Gislaved 2040. Klicka på bilden för att se den i större format.

Hur tycker du att Gislaveds Centrum ska utvecklas?

Välkommen att träffa politiker och tjänstepersoner i kommunhuset under veckan. Ta del av framtidsvisionen och tyck till om Gislaveds centrums framtid mellan måndag 17 februari till torsdagen 20 februari.

Nu bjuder vi in dig som invånare och/eller företagare till en utställning där visionen om det framtida Gislaveds centrum presenteras. I december 2019 beslutade fullmäktige hur Gislaveds centrum kan utvecklas med en mix av bostäder, caféer, butiker, företagande och mötesplatser.

Idé- och gestaltningsprogrammet för Gislaved 2040 som då antogs är ett visionsdokument. Det visar hur Gislaveds tätort och dess centrala delar kan utvecklas för att bli mer attraktivt att bo och vistas i.

Mötesplatsen vid Nissan

Namnet på programmet är Mötesplatsen vid Nissan eftersom ån ska få en mer central roll i Gislaveds centrum framöver. Genom att bostäder, butiker, mötesplatser och parker utvecklas i området mellan nuvarande centrum och Nissan blir ån en viktig del av centrum. Utmed vattnet möjliggörs för bland annat bostäder, gångvägar, gång- och cykelbro över till Henja, aktivitetsytor, odlingsmöjligheter och badplats.

Visionsbild över området närmast Nissan.

Visionsbild över området närmast Nissan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Kommunens invånare har varit med och tyckt till

En mycket viktig del i arbetet med Mötesplatsen vid Nissan har varit att få med invånarnas tankar och idéer. För att få in förslag och synpunkter från människor i olika åldrar, kommersiella aktörer och politiker genomfördes ett flertal dialoger och workshops under 2018 och 2019. Man har också kunnat lämna in förslag genom en webbenkät.

Välkommen att se resultatet av arbetet

Måndagen den 17 februari till torsdagen den 20 februari finns utställningen ”Gislaved 2040 – mötesplatsen vid Nissan” i Gislaveds kommunhus.

Under utställningstiden finns politiker och tjänstepersoner på plats för att svara på dina frågor och funderingar.

Utställningstider:

Måndag 17 februari, kl. 13—18

Tisdag 18 februari, kl. 13—16

Onsdag 19 februari, kl. 13—18

Torsdag 20 februari, kl. 13—16

Ingen anmälan krävs, välkommen!

Visionsbild Köpmangatan.

Vistionsbild Köpmangatan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Mer om framtidsvisionen

Ett av kommunfullmäktiges prioriterade mål är att det ska byggas fler bostäder i kommunen. Förutom att idé- och gestaltningsprogrammet skapar förutsättningar för en mer trivsam ort innebär det också en ökning av ungefär 300 bostäder i nuvarande centrum och ytterligare ungefär 500 i området mellan Järnvägsgatan och Nissan. De ska bidra till en blandad och varierad bebyggelse som kan vara allt från två till åtta våningar hög.

Idé- och gestaltningsprogrammet, utgår från ett helhetsperspektiv där social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet har lika stor betydelse.

För att kunna genomföra och uppnå idé- och gestaltningsprogrammets vision krävs att ett antal åtgärder kring infrastruktur genomförs. Planering och precisering kommer att ske inom de närmaste åren.

Ta del av nyheten från hösten 2019 där visionen sammanfattas och våra politiker uttalar sig om hur de ser på programmet.

Fler bilder utifrån visionen

Visionsbild Mårtensgatan.

Visionsbild Mårtensgatan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Visionsbild Järnvägsgatan.

Visionsbild Järnvägsgatan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Visionsbild Södra Storgatan.

Visionsbild Södra Storgatan. Klicka på bilden för att se den i större format.

Sidan uppdaterades senast: