Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ungdomar får möjlighet att påverka i kommunen

Önskemål om fler fysiska möten mellan elever och politiker, fokus på att förenkla politiken så ungdomar kan förstå och mer närvaro av politiker i skolan mellan valen. Gymnasiedialog visar på högt engagemang bland unga.

Kommunen genomförde tillsammans med Gislaveds gymnasium i höstas en ny typ av dialog mellan politiker från demokratiberedningen och elever. I dialogen har ungdomarna möjlighet att påverka kommunala frågor. Politikerna ville veta vad ungdomarna tycker i frågor som rör dem samtidigt som eleverna fick lära sig mer om kommunens verksamheter. Resultatet av arbetet är en lång rad förbättringsförslag och alla deltagare är mycket positiva. Under tisdagen samtalade elever, politiker och tjänstepersoner om arbetet.

- När vi fick chansen att prata med politikerna så kändes det verkligen som att vi har möjlighet att vara med och göra skillnad på riktigt säger Tuva Eliasson, elev på ekonomiska programmet i årskurs 1 på Gislaveds gymnasium.

Färre som engagerar sig ställer krav att tänka nytt

Fler människor i allmänhet, däribland ungdomar, vill diskutera politik och politiska frågor. Trots det är det allt färre som engagerar sig i exempelvis politiska partier eller föreningar. Gymnasiedialogen är en helt ny form av medborgardialog som fokuserar på att nå och engagera våra unga kommuninvånare. Dialogen som skapats av kommunens utvecklingsledare Robin Kaas tillsammans med lärare på gymnasiet och demokratiberedningen blev en del av innehållet på samhällslektionerna.

- De som engagerar sig politiskt i dag har hög medelålder. Vi behöver även nå och engagera de unga, det var i frågeställningen om hur vi skapar engagemanget som allt började säger Robin Kaas.

"Jag är i grunden gymnasielärare och jag kände att om vi ska lyckas på riktigt så måste vi börja prata med ungdomarna på ett helt nytt sätt."

Ungdomarna är vår framtid

Gymnasiedialogen genomfördes under 32 tillfällen med 16 olika klasser i gymnasiet. Sammanlagt deltog 250 elever och vid varje pass deltog flera politiker och tjänstepersoner. Hela 231 elever valde att svara på utvärderingen efter dialogerna. Flera hundra åsikter och förslag på förbättringar har inkommit via dialogerna som var givande för alla. Nöjdheten är väldigt hög bland eleverna.

- Det är det här som vi ska syssla med. Jag gick till skolan med ett leende varje dag under perioden vi höll på med gymnasiedialogen säger Agneta Karlsson (M), demokratiberedningen ordförande.

"Ungdomarna är vår framtid. Det har varit frustrerande att inte veta hur man når fram, men på det här sättet nådde vi alla elever och det gav så mycket."

En samling personer runt ett bord. En man i 30 -års åldern pratar.

"Det var förvånande att så många ville träffas för fysiska möten. Man vill diskutera men man vill göra det på fler sätt än på sociala medier" säger Robin Kaas.

Del av ordinarie kursplan på samhällskunskapen

Under dialogen fick politiker och tjänstepersoner från Gislaveds kommun större kunskap om vad ungdomarna i kommunen tycker om olika frågor som rör dem.

- Det här var det roligaste jag har varit med om i mina 40 år som politiskt aktiv. Det känns som att vi når nya höjder på det här sättet säger Lars Ove Bengtsson (C), 1:e vice ordförande i demokratiberedningen.

"Att det här är en del av den ordinarie kursplanen för samhällskunskapen är jättebra. När eleverna ska få veta hur kommunen fungerar så får de veta det av oss."

Vara med och förändra

En del av tanken med dialogen är just det att eleverna på gymnasieskolan ska få större kunskap om kommunen och kommunens arbete.

Det var bra att vi fick den här möjligheten serverad, det är inte säkert att vi fått den här positiva inblicken annars säger Ella Störling, gymnasielelev på ekonomiprogrammet åk 1.

Det var väldigt intressant att få träffa dem. Det var väldigt bra när vi satt ner i mindre grupper på det här sättet. Man har blivit mer insatt, man kan faktiskt vara med och förändra säger Ellen Svensson, Ellas klasskamrat.

Fyra unga tjejer sitter vid ett bord

"Fortsätt jobba så här, ni är välkomna tillbaka" säger Tuva Eliasson. Från vänster Tuva Eliasson, Isabelle Gunnarsson, Ellen Svensson och Ella Störling

Demokratiutveckling för unga

Under gymnasiedialogen fick de flesta av ungdomarna svara på frågan ”På vilket sätt ska Gislaveds kommun arbeta för att nå och engagera fler unga personer i politik eller politiska frågor?” Nedan är ett urval av svaren utifrån vad som kom fram flest gånger under diskussionerna.

 • Fler fysiska möten mellan elever på skolorna och politiker.
 • Fler möten mellan elever och politiker redan i tidiga år.
 • Personliga inbjudningar till möten med politiker.
 • Mer närvaro av politiker i skolan ”mellan valen”.
 • Enkäter/marknadsundersökningar till ungdomar.
 • Mer fokus på att förenkla politiken (tydligare språk med lättare ord).
 • Mer fokus på att göra politik roligare.
 • Koppling mellan elevrådet och politiker.

Önskemål om fler fysiska möten

Robin Kaas berättar att demokratiberedningen och kommunens tjänstepersoner blev förvånande över att så många ville träffas för fysiska möten.

Det ligger nära till hands att tro att ungdomarna vill sköta det mesta digitalt. Man vill diskutera men man vill göra det på olika sätt. Det finns hos våra ungdomar en stor uppskattning för det personliga mötet vilket är mycket roligt.

Peter Bruhn (MP) som deltog i många av dialogerna instämmer:

- Jag trodde ungdomar hellre diskuterade via chatt. För mig var det en ögonöppnare att de hellre vill träffa oss fysiskt. En stående kommentar var ”Wow, politiker är ju precis som vanliga människor som man kan sitta ner och prata med".

Ni kommer få leva med våra beslut och därför är det viktigt att ni får säga ert. Slutsatsen är att vi måste söka upp arenorna. Gäller inte bara ungdomar utan alla invånare säger Peter Bruhn och vänder sig direkt till ungdomarna i samtalet.

En samling personer, politiker och ungdomar, sitter runt ett bord och tittar på en man som talar

En stående kommentar var ”Wow, politiker är ju precis som vanliga människor som man kan sitta ner och prata med" säger Peter Bruhn (MP)

Det var jättekul att ni kom. Innan ni kom ut trodde vi typ att det var i riksdagen som politikerna satt, inte att ni var så nära oss säger Isabelle Gunnarsson till de närvarande politikerna under tisdagens samtal.

Tanken med gymnasiedialogen är att det på sikt ska öka det demokratiska deltagandet bland unga i kommunen.

Åsikterna och förbättringsförslagen har sammanställts till en rapport som ska behandlas politiskt i början av mars och sedan överlämnas till nämnden.

Här är samhällsfrågorna som eleverna fick diskutera

 • ”Vilken ny kultur ska Gislaveds kommun satsa på?”
 • ”Hur ska fältsekreterarna arbeta i Gislaveds kommun?”
 • ”Psykisk ohälsa bland unga.”
 • ”Åtgärder för att förebygga trafikolyckor och rattonykterhet bland ungdomar.”
 • ”Vilka gymnasieprogram ska erbjudas på Gislaveds gymnasium?”
 • ”Nya former för att vara aktiv.”
 • ”Problemet att det är så lätt att få tag på droger.”
 • ”Godkänt i svenska och matte för feriearbete på kommunen.”
 • ”Frivilliga och slumpmässiga drogtester i gymnasiet.”

Om demokratiberedningen

Demokratiberedningen består av 17 ledamöter som valts av kommunfullmäktige. Beredningen, som funnits sedan januari 2019 har som huvudsyfte att arbeta långsiktigt med demokratiutvecklingen i kommunen genom att fånga upp tankar, idéer och engagemang som finns bland kommunens invånare.

- När vi går ut i demokratiberedningen så går vi ut utan partihatten. Vi presenterar helheten. Alla som bor i kommunen vinner på att det skapas fler demokratiska plattformar för samtal kring kommunen och våra verksamheter, avslutar Agneta Karlsson (M)

Kvinna som skrattar

"Jag gick till skolan med ett leende varje dag under perioden vi höll på med gymnasiedialogen" säger Agneta Karlsson (M), demokratiberedningen ordförande.

"Det här är vår framtid. Det är så här vi ska arbeta med att engagera unga att delta i demokratiarbetet" säger Karlsson (M), Peter Bruhn (MP), Robin Kaas och Lars- Ove Bengtsson (C).

Bild på en man som talar

"Ni kommer få leva med våra beslut och därför är det viktigt att ni får säga ert. Slutsatsen är att vi måste söka upp arenorna. Gäller inte bara ungdomar utan alla invånare." säger Peter Bruhn (MP)

Man som sitter och tittar mot någon som pratar

"Det här var det roligaste jag har varit med om i mina 40 år som politiskt aktiv. Det känns som att vi når nya höjder på det här sättet" säger Lars-Ove Bengtsson (C), 1:e vice ordförande i demokratiberedningen.

Sidan uppdaterades senast: