Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Foto: Symbolbilder

Sök till sommarens ferieverksamhet

Varje år erbjuds kommunens ungdomar möjlighet till ferieverksamhet. Det är dags att söka plats.

Välkommen att söka plats inom kommunens ferieverksamhet. Precis som tidigare år erbjuder kommunen cirka 300 ungdomar möjlighet till en viktig introduktion till arbetslivet genom feriepraktik och feriearbete. 

Feriepraktik är till för dig som går i årskurs 8 och vill fördjupa dina PRAO­kunskaper inom ett visst yrkesområde inför dina framtida studie­ och yrkesval.

Feriearbete är till för dig som är mellan 16 och 18 år som vill skaffa dig erfarenheter och referenser inför framtida jobbsökande.

För mer information och anmälan besök våra webbsidor för ferieverksamhet på www.gislaved.se/feriepraktik eller www.gislaved.se/feriearbete.

Sista ansökningsdag är 22 mars 2020. För mer information kontakta din studie­ och yrkesvägledare eller kommunens kontaktcenter.

Mer om kommunens ferieverksamhet

Kommunen anordnar feriepraktik och feriarbete för att skapa sysselsättning åt dig som är skolungdom. Det är också för att ge dig chansen att prova olika yrken och branscher inom kommunens verksamheter. Det gäller framförallt där det finns eller kommer att finnas rekryteringsbehov framöver. Genom feriepraktik eller feriearbete får du värdefulla erfarenheter av arbetslivet som du kommer att ha god nytta av framöver.

Sidan uppdaterades senast: