Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Detlajplanekarta på ett geografiskt område med gula streckade linjer och namnet Haghultsleden.

Detaljplan för att reducera tung trafik i norra smålandsstenar

Kommunen planerar utbyggnad av en ny huvudgata nordväst om Smålandsstenars tätort. Förslag till detaljplan finns för granskning.

Förslag till Detaljplan för del av Åtterås 4:5 m.fl. Trafikplats i norra Smålandsstenar.

Granskning av detaljplan

Kommunen planerar utbyggnad av en ny huvudgata nordväst om Smålandsstenars tätort. Den aktuella vägen kallas Haghultsleden. Syftet med byggnation av Haghultsleden är att reducera tung trafik till och från Västra industriområdet och i centrala Smålandsstenar. Det medför att buller från den tunga trafiken minskas för boende i omgivningen.

Gång och cykelstråk

Ett nytt gång- och cykelstråk kommer att dras parallellt utmed Haghultsleden i förlängning söderifrån. Anslutning till och från friluftsområdet vid sjön Borlången sker på norra sidan av korsning mellan Borlångsvägen och Haghultsvägen.

Granskningstid för planförslaget

Granskningstiden är 9 mars till 3 april 2020 . Under granskningstiden finns planförslaget utställt i Torghuset i Smålandsstenar och i kommunhuset i Gislaved.

Planförslaget finns på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget

Synpunkter skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg­ och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

eller via e-post.

Senast den 3 april 2020 ska synpunkterna vara kommunen tillhanda. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende uppmanas att informera dem.

Frågor om förslagen besvaras av kommunens stadsarkitekt eller planarkitekt som du når via kommunens kontaktcenter.

För att snabbt hitta information om kommundens detaljplaner kan du använda vår kortaddress www.gislaved.se/detaljplaner.

Sidan uppdaterades senast: