Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Helikopter- och båttrafik i samband med kalkning

Vårens kalkning av kommunens sjöar och vattendrag har startat. Kalkning med båt pågår just nu och kalkning med helikopter är planerad att genomföras 29-31 mars.

Kommunens sjöar och våtmarker kalkas varje vår och höst. I samband med kalkningen blir det en del helikopter- och båttrafik i våra sjöar vilket innebär en del buller.

Motverkar försurning

Varje år kalkas kommunens sjöar och vattendrag för att motverka försurning och för att återskapa de kemiska förutsättningarna i våra vatten för vattenlevande organismer. Försurning innebär att pH-värdet i en sjö eller ett vattendrag sjunker lägre än vad som är naturligt. Främsta orsaken till försurningen är utsläpp av svavel- och kväveföreningar. Försurningen påverkar vårt växt- och djurliv.

Läs mer om kommunens arbete med kalkning av våra sjöar.

Sidan uppdaterades senast: