Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kvinna i ett rum där flera personer arbetar.

Eva Gardelin-Larsson är en av de tre stabschefer som leder stabsarbetet.

Vi möter utmaningen tillsammans

Världen ser inte ut som den brukar. Dagligen kommer det nya uppdateringar kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Det här gör kommunen. Det här kan du tänka på.

Spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 är något helt nytt som påverkar väldigt många människor i hela världen. Det viktigaste nu är att så långt möjligt hindra den snabba smittspridningen, och skydda de svagaste i vårt samhälle.

- Den oro och osäkerhet som finns i samhället i stort finns även i vår kommun. Samtidigt får vi inte låta samhället stanna av. Vi är alla en viktig del för att det ska fungera. Låt oss hjälpas åt och ta hand om varandra. Hjälp också till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och bara dela information från trovärdiga källor, säger Eva Gardelin-Larsson, stabschef.

På webbplatsens startsida har vi i en gul ruta samlat länkar till all information i ämnet. Detta byggs på i takt med att nya beslut fattas.

Så här arbetar vi i kommunen

Vi är många som tillsammans arbetar sida vid sida för att hantera konsekvenserna av det som händer i samhället och för att minska smittspridningen. Kommunens verksamheter arbetar metodiskt efter befintliga planer, vilka anpassas efter det ständigt förändrade läget.

Stabsarbete

Sedan 7 mars har kommunen gått upp i ”stabsläge”. Det innebär att 10-15 personer arbetar kommunövergripande med analyser och lägesbilder för att kommunledningen ska kunna ta de beslut som behövs och för att vi ska kunna uppdatera informationen till våra invånare och medarbetare. Staben leds av en stabschef efter ett rullande schema.

Dessutom arbetar varje förvaltning med sina verksamheter, hur de påverkas både av nuläget och eventuellt förändrade lägen. Det sker även ett löpande samarbete med regionen, länsstyrelsen och övriga kommuner i länet.

Bemanning

Uppmaningen att stanna hemma från arbetet om man har förkylningssymtom, samt att hålla sitt barn hemma från skola eller förskola vid symtom gör att kommunen har många medarbetare som inte är på plats och kan utföra sitt jobb. Vi går därför igenom vilka yrkesgrupper och kompetenser vi har och skapar en beredskap för ett läge där ännu fler är borta. Vårt huvudfokus är att säkra bemanningen inom vården och omsorgen. Staben inventerar därför vilka medarbetare som har den kompetens eller erfarenhet som behövs.

Det här kan du göra

Du är viktig i hela samhällets arbete med att minska smittspridningen. Följ därför de rekommendationer som ges från ansvariga myndigheter. Var noga med din handhygien, respektera besöksrestriktioner och stanna hemma från jobbet om du är sjuk. Har du barn som är sjuka eller lindrigt förkylda, håll dem hemma från skola och förskola. För dig som är frisk finns det flera sätt att bidra på:

  • Om du har en äldre person i din närhet, hör efter om det finns något du kan hjälpa till med.
  • Har du en granne eller bekant som inte klarar det svenska språket så bra - fråga om hen vill ha hjälp att förstå den senaste bekräftade informationen från ansvariga myndigheter.
  • Ser du uppgifter i sociala medier som du misstänker är felaktiga – ta reda på fakta och länka till korrekt information från berörd myndighet.
  • I en tid då besök och fysiska möten begränsas - fortsätt att hålla kontakten och sträck ut en hjälpande hand genom telefon och andra kanaler.
  • Stöd ditt lokala näringsliv. Många företag har det tufft just nu.

Film från Folkhälsomyndigheten om hur du skyddar dig själv och andra från smittspridning

Sidan uppdaterades senast: