Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Bokslut 2019

Efter ett händelserikt år med tuffa ekonomiska utmaningar slutade 2019 med ett positivt resultat för kommunen.

- När vi summerar 2019 kan vi konstatera att det hinner hända mycket i en kommun på ett år. Vi har tagit stora kliv framåt men det har även varit ett tufft ekonomiskt år där vi tvingats ta svåra och nödvändiga beslut. Vår uppgift är att ta ansvar för att kommunens verksamhet är hållbar både nu och i framtiden. Det är därför tillfredsställande att kunna redovisa ett positivt resultat och vi ser med god förhoppning fram emot 2020, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Carina Johansson berättar:

Trenden sedan några år visar att vi blir fler invånare, det är viktigt för kommunens utveckling. Vi har länets tredje bästa företagstillväxt enligt Syna och vårt näringslivsklimat förbättras årligen enligt Svenskt Näringslivs ranking. Ett starkt näringsliv bidrar till en bra arbetsmarknad.

Arbete för ökad attraktivitet

När vi växer gäller det att skapa förutsättning för alla att leva ett gott liv i kommunen. Vi behöver skapa attraktiva miljöer, fler bostäder och möjlighet till en aktiv fritid. För Gislaveds tätort har vi tagit fram ett program, Mötesplatsen vid Nissan, som visar hur de centrala delarna kan utvecklas för att bli mer attraktiva att bo och vistas i. I Anderstorp finns ett projekt, Bro till bro, för utveckling av centrala delar med bostäder, möjligheter till näringsverksamhet, grönområden och mötesplatser. Och det planeras för nya bostäder i flera av våra orter i kommunen.

Den enskilt största satsningen på fritidssidan under 2019 var Nordin Sportcenter. Efter dialog med det lokala föreningslivet byggdes en ny hall innehållande sporthallar, motionsrum och gym. Med hjälp av digitala låssystem och generösa öppettider är tillgängligheten dessutom mycket bättre än tidigare.

Även vårt arbete på miljöområdet ger resultat och vi ligger på plats 20 av de 136 landsbygdskommuner som är mest aktiva på miljöområdet.

Vår demokrati

Demokratin är grunden i det svenska samhället, därför är vi stolta över den demokratiberedning som startades upp 2019. Den arbetar med medborgardialoger kring demokrati och samhällsutveckling. Under året har de träffat allt från gymnasieungdomar till pensionärer vilka fått tycka till och komma med förslag som vi kommer arbeta vidare med.

Ekonomi

Kommunen visar på ett plusresultat på ca 12 miljoner kronor. Det är bättre än prognostiserat.

Under hösten drog kommunfullmäktige i handbromsen när det visade sig att framför allt socialnämnden inte levde upp till budgetmålen. När vi nu summerar året har socialnämnden ett mindre underskott än befarat tack vare att genomförda åtgärder börjat ge effekt. Även barn- och utbildningsnämnden lämnar ett litet underskott, vilket främst beror på ökade taxikostnader för enskilda elever och viss utökning av skolskjutsturerna.

Totalt går nämnderna back med ca 13,6 miljoner kronor. Underskott finns förutom inom socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden även inom räddningsnämnden. Deras underskott beror på de skogsbränder som inträffade under förra året.

En avgörande orsak till årets positiva resultat är det överskott på 16,4 miljoner som övriga nämnder lämnar. Höstens tuffa krav från fullmäktige har påverkat allas verksamheter men visar på en stark solidaritet mellan kommunens verksamheter.

En annan positiv effekt är att kommunens pensionskostnader blev lägre än budgeterat.

Sidan uppdaterades senast: