INNEHÅLL

Nu sopar vi in våren!

I mitten av mars påbörjades arbetet med att sopa undan grus och sand från gång- och cykelvägar. Måndag 30 mars startar den allmänna gatusopningen.

Häromveckan började vi med sandupptagning på prioriterade gång- och cykelvägar samt vissa större genomfartsgator. Nu har turen kommit till kommunens andra gator. Måndag 30 mars påbörjas den allmänna gatusopningen på bland annat villagatorna.

Det är viktigt att du som äger en fastighet hjälper till att sopa grus och sand från gångbana och veck ut i gatan innan sopning sker. Undvik att parkera på gatorna. Gatusopning sker efter en särskild turordning och sopningen beräknas pågå i nio veckor.

Här kan du se hur lång tid sopningen av just ditt område beräknas ta.

Sidan uppdaterades senast: 2020-03-27