Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ett bekräftat fall av covid-19

Under helgen har en hyresgäst på ett vård- och omsorgsboende i kommunen bekräftats med sjukdomen covid-19. Närstående är underrättade och personen är isolerad för att förhindra smittspridning.

Personen som konstaterats sjuk i covid-19 har isolerats och kommunens personal har varit i kontakt med smittskyddsläkaren i regionen kring hur smittspridningen ska förhindras. Anhöriga till den smittade personen, samt anhöriga till övriga hyresgäster på avdelningen har kontaktats personligen. Anhöriga till de som bor på andra avdelningar har fått skriftlig information. I dagsläget finns det gott om skyddsmaterial och det används vid minsta misstanke om smitta.

- Med hänsyn till den smittade personen och sekretesslagen kan vi inte säga vilket boende eller vilken person det handlar om. Vi har en tät kontakt med anhöriga och samtliga medarbetare vet hur de ska agera. Just nu har vi gott om personal, man ställer upp och jobbar extra vid behov vilket är fantastiskt, säger Susanna Olsen, verksamhetschef.

Aktivt arbete för att minska smittspridning

Sedan Folkhälsomyndigheten informerade om att det finns en smittspridning av coronaviruset i landet av har kommunens verksamheter på olika sätt arbetat aktivt för att förebygga smitta och för att vid behov kunna förhindra att den sprids vidare.

Susanna berättar att man inom socialförvaltningen har ett tätt samarbete med medarbetare så att det ska vara tryggt att arbeta även i virustider. För att förhindra smittspridningen följs som alltid de basala hygienrutinerna samt alla rekommendationer från regionens smittskydd och Folkhälsomyndigheten.

Utbildning och hygienrutiner

Under flera år har länets kommuner tillsammans med regionens enhet för smittskydd och vårdhygien samarbetat kring hygienrutiner och utbildning av personal. Sedan de första fallen av covid-19 konstaterades i Sverige har samarbetet skett ännu mer intensivt. Flera gånger i veckan uppdateras rutinerna efter de underlag som Folkhälsomyndigheten tar fram.

Sidan uppdaterades senast: