Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

äldre kvinna knäpper sina händer

Korttidsavdelning är öppnad för att ta emot smittade av covid-19

Kommunen har öppnat en avdelning för korttidsvård där vi kan ta emot invånare med covid-19 smitta.

I vanliga fall, när en patient skrivs ut från sjukhuset, så hamnar den på ett kommunalt korttidsboende när behovet finns. När detta sker och patienten samtidigt har en covid-19 smitta, placeras hen nu istället på denna tillfälliga avdelning.

Den nya tillfälliga enheten blir en avskild del av korttidsvårdsavdelningen vid Solbacka i Reftele. Där finns bäst förutsättningar att öppna upp denna typ av avdelning, utifrån de föreskrifter, regler och rekommendationer som ska följas.

Vi måste ta hand om våra brukare, på ett bra och säkert sätt

Syftet med avdelningen är att på ett bra och säkert sätt kunna ta hand om våra brukare i vår kommun som fått beslut om korttidsvård, och som samtidigt har en covid-19 smitta.

- Det är viktigt att vi förhindrar smittspridningen av coronaviruset när de smittade kommer från sjukhuset. Därför behöver vi separera corona-sjuka från friska och samla dem på en egen avdelning, säger Åsa Dahlqvist som är verksamhetschef på socialförvaltningen.

Avdelningen iordninggjord efter Smittskyddsenhetens rekommendationer

Smittskyddsenheten i regionen har tagit fram ett antal rekommendationer som ska följas i samband med att man skapar denna typ av avdelning. Exempelvis ska korttidsplatserna vara samlade på en enhet, och de som vårdas där ha bekräftad smitta. Lokalerna måste uppfylla en god hygienisk standard. Personalen ska följa basala hygienrutiner och använda skyddsutrustning enligt vårdhygieniska riktlinjer vid covid-19.

Medarbetare utbildas

Personalen ska ha kompetens för att kunna bedöma vilken skyddsutrustning som behövs i vilken situation. Därför utbildas all personal som ska jobba på avdelningen. De får även genomgångar i rutiner och skyddsutrustning av kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska. Utbildningen ges till såväl omvårdnadspersonal, som hälso- och sjukvårdspersonal samt de som arbetar med rehabilitering.

Faktaruta - vilka hamnar på korttidsavdelningen för coronasjuka?

  • Personer som i vanliga fall bor på äldreboende och som bedöms vara fortsatt smittsamma när de skrivs ut från sjukhus.
  • Personer som i vanliga fall bor hemma i sitt eget boende och som bedöms vara fortsatt smittsamma samt bedöms vara i behov av korttidsplats vid utskrivning från sjukhus.
  • Smittsamma personer som normalt bor hemma i sitt eget boende, och behöver utökade insatser som inte kan tillgodoses i hemmet.
  • Vårdtagare som insjuknar i covid-19 på äldreboende och ej bedöms behöva sjukhusvård ska inte behöva flytta. Där väljer vi istället att kohortvårda individerna i sin lägenhet. Med kohortvård menas att individen skiljs från de övriga patienterna och vårdas separat med särskilt avdelad personal.

Sidan uppdaterades senast: