Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

illustrerad figur hoppar uppåt på diagramstaplar

Servicen till företagen har förbättrats rejält

Kommunen klättrar i rankingen när Sveriges kommuner och regioner, SKR, i dagarna presenterat resultatet från undersökningen Insikt.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför varje år undersökningen Insikt. Det är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen genomförs genom en enkät och skickas endast till företag som har haft ett aktivt ärende med kommunen. En del i undersökningen är kopplat till kundnöjdhet och presenteras genom ett nöjd-kund-index (NKI) med en betygskala från 0-100.

Från plats 113 till 68

När 2019 års resultat presenterades har vår kommun höjt sitt NKI från 71 till 75 och klättrar därmed från plats 113 till plats 68 i Sverigerankingen. Det är en förbättring med 46 platser jämfört med föregående år.

- För att ständigt kunna förbättra tillstånds- och tillsynshandläggning inom bygg och miljö, är det viktigt att kommunen har en öppen dialog med både näringsliv och invånare. Detta är ett tydligt bevis på att denna modell fungerar, säger Magnus Sjöberg, Bygg- och miljönämndens ordförande.

Vi kommun förbättrar även vårt betyg inom samtliga serviceområden som omfattar information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

- Vi har arbetat målinriktat med att förbättra servicen i samband med vår myndighetsutövning och det känns väldigt roligt att se att detta arbete har gett resultat, säger Susanne Norberg, bygg-och miljöchef.

Inom de olika verksamhetsområdena utmärker sig kommunen när det gäller livsmedelskontroll där vi får ett NKI på 82 jämfört med snittet på 78 för samtliga kommuner. Även bygglov får ett gott betyg med ett NKI på 71 jämfört med Sverigesnittet på 64.

- För oss som kommun är det väldigt viktigt att företagen får ett gott bemötande och en god service. Förväntningarna ökar i takt med att samhället utvecklas och det är viktigt att vi ständigt förbättrar vår service, säger Anton Sjödell, kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

Sidan uppdaterades senast: