Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kommunalråden, Anders Johansson och Inger Elmståhl.

Marie Johansson (S), Anders Johansson, Inger Elmståhl, Anton Sjödell (M) och Carina Johansson (C).

Enhälligt beslut i kommunstyrelsen om stöd till näringslivet

En enhällig kommunstyrelse har beslutat att skjuta till 500 000 kronor till stöd för det lokala näringslivet. Pengarna ska användas till insatser som arbetats fram av näringslivsrådet i Gislavedsregionen.

Näringslivet i kommunen påverkas i olika grad av coronaviruset. För att underlätta i den rådande situationen har vi tidigare besluta att bland annat skjuta upp kravet på betalning av vissa avgifter för att stärka företagens likviditet.

För att ytterligare stimulera näringslivet har kommunstyrelsen beslutat bidra med 500 000 kronor. Pengarna inte är öronmärkta för specifika insatser utan näringslivsrådet, näringslivsföreningarna och handeln har haft möjlighet att med stöd av kommunens näringslivsbolag Enter Gislaved ta fram idéer på vad pengarna bör användas till.

- För oss är det en fråga om tillit, säger Anton Sjödell, kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor. Vi som kommun vet inte vad näringslivet bäst behöver i denna situation. Vi tror våra företagare på detta sätt får bäst effekt för satsade pengar och litar på att man förvaltar detta förtroende på bästa sätt.

Arbetet har gjorts i näringslivsrådet med målet att finna insatser som är till gagn för hela näringslivet; handel, besöksnäring, service och industri samt skapar attraktivitet i kommunens alla orter.

- För oss var det värdefullt att själva få föreslå hur pengarna ska användas. På så sätt kan vi se till att få mesta möjliga effekt där det verkligen behövs i denna situation, säger Inger Elmståhl ordförande i näringslivsrådet i Gislavedsregionen.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de förslag som näringslivsrådet föreslår och ersättning kommer att betalas ut i takt med att åtgärderna genomförs. Kortfattat handlar det om:

  • Västbokortet - Västbokortet utökas till att gälla samtliga handlare, restauranger, caféer och servicenäringar som idag har en kortterminal och verkar i kommunens alla tätorter.
  • Stöttning lokal handel - En aktivitet maj till augusti för att uppmuntra till en ökad lokal handel.
  • Trycksak till hushållen - Ett utskick kopplat till att semestra hemma.
  • Visit Gislaved - Instagram - Personer som publicerat bilder på Instagram deltar efter sommaren i en utlottning av presentkort.
  • X-rundan - Kombinerar kunskap med motion i form av digital tipspromenad. Motiverar till motion under trevliga former och kommer finnas i samtliga tätorter med omgivningar.
  • Inventering av utbildningsbehov i näringslivet - Kartlägga behovet av kompetenshöjande åtgärder vilka snabbt kan sättas in för att stärka näringslivets behov. Samarbete med Enter Gislaved och Science Park.
  • Innovation, nya affärsidéer - Starta aktiviteter som stöttar innovation och nya affärsidéer. Samarbete med Enter Gislaved och Science Park.

Sidan uppdaterades senast: