Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

En buss kör på en landsväg med böljande landsväg och sjö i blickfång.

Goda Bussnyheter för kommunens invånare

Fler bekvämligheter och ökad turfrekvens när Jönköpings länstrafik lanserar sommarens tidtabell och nya bussar.

Den 15 juni börjar den nya busstidtabellen för sommaren gälla i länet samtidigt som flera nya miljövänliga bussar tas i trafik. Länstrafiken har lyssnat på invånarnas önskemål när de planerat för framtidens resande.

Lättare att lämna bilen hemma

En nyhet är bland annat förändringar på busslinje 132. Linje 132 är en busslinje som går mellan Gislaved och Jönköping. I och med sommartabellen kommer den att köra fyra turer på både lördagar och söndagar, istället för två som det varit tidigare. För kommunens invånare innebär det bland annat att man lättare kan ta bussen till Smålandia eller Jönköping om man vill shoppa. Det öppnas också upp för bättre möjligheter att lämna bilen hemma när man åker på utflykt till exempelvis Båraryd, Hestra eller Mossebo.

Kommuninvånarna har tyckt till

Inför planeringen av de nya bussarnas lansering har Jönköpings länstrafik tillsammans med kommunen sett till att invånarna fått tycka till om vad de önskar för att öka sitt resande med buss. Bland annat har det skett samrådsmöten och invånarna har kunnat svara på frågor om sina resvanor och önskemål via kommuntidningen och kommunens webbsida. Att turfrekvensen på linje 132 ökar från två till fyra turer per dag på helger är just för att kommunens invånare haft det som ett tydligt önskemål.

- Många har sagt att de vill kunna åka till Jönköping över dagen och lämna bilen hemma för att slippa parkeringsavgifterna och för att kunna slappna av på resan, säger Klara Lindegren, som arbetar med hållbart resande i sin roll som utvecklingsledare på avdelningen för hållbar utveckling.

Globala miljömål och bättre komfort för de som arbetspendlar

De nya bussarna körs med miljövänlig biogas vilket innebär att resorna inte har lika stor påverkan på klimatet som det har om man åker med andra färdmedel. Förutom klimatvinsten så är en annan vinst för resenärerna att bussarna är helt nya och fräscha. Det finns wifi och laddningsmöjlighet för USB på bussarna, vilket gör det enklare att vara uppkopplad hela resan. Det här underlättar också för den som vill sitta och jobba eller plugga på bussen. För kommunens del har det varit viktigt både att länstrafiken lyssnar på invånarnas önskemål och att resorna ska ske så miljövänligt som möjligt. Det är för att kommunen ska kunna dra sitt står till stacken för att uppnå de globala miljömålen samtidigt som ökat resande med länstrafiken kan underlätta i vardagen för kommunens invånare.

- Vi har ställt krav på att vi vill ha bussar som har så lite kemikalier inuti sig som möjligt och som drivs av biogas. Vi vidarebefordrar också alla synpunkter vi får från invånare till Jönköpingslänstrafik och sedan gör de sitt bästa för att göra tidtabellerna så bra för så många som möjligt inom den budget som de har, säger Klara Lindegren.

Sidan uppdaterades senast: