Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Läget i socialförvaltningen 20 maj

Smittspridningen är fortfarande låg inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Fokus ligger nu på bemanningsfrågor och utbildning.

- Våra medarbetare gör ett fantastiskt jobb och har hittills, med hjälp av bra rutiner, god hygien och skyddsmaterial kunnat undvika en vidare smittspridning av coronaviruset, säger Annika Andersson, socialchef.

Bemanning

Bemanningsfrågan inför sommar och semester är ett prioriterat område. Ordinarie semesterplanering och rekrytering fortsätter enligt plan. Målet är att alla medarbetare ska få inplanerad och önskad semester, vilket bedöms rimligt om smittläget i verksamheterna fortsätter på samma låga nivå.

Man arbetar även med en beredskapsplan ifall smittspridningen skulle öka. Det skulle kunna påverka ordinarie semesterplanering. Flera medarbetare har talat om att de kan ställa upp och arbeta vid utbrott av smitta och i så fall avbryta sin semester.

- Denna hjälp kan komma att bli oerhört värdefull och vi är väldigt tacksamma över initiativet och ansvaret som våra medarbetare visar, säger Annika Andersson.

Kommunens bemanningsenhet har ansvar för att omfördela personal med vårderfarenhet från andra förvaltningar till socialförvaltningen om smittläget blir stort. Några personer har redan ”lånats ut” mellan förvaltningarna, vilket har fungerat bra. Bemanningsenheten har också fått ökade resurser för att kunna stödja socialförvaltningen kring rekrytering av fler vikarier. Vill du hjälpa till?

Läs mer om våra lediga tjänster och anmäl ditt intresse.

Utbildning

Alla vikarier rustas inför sitt arbete i våra verksamheter genom tre olika delmoment.

Först får alla vikarier ett teoretiskt utbildningspaket. Där ingår exempelvis basala hygienrutiner, användning av skyddsutrustning, vårdarbete och sekretess. Den utbildningen kompletteras med ett fysiskt utbildningspaket i lyftteknik. Efter de delarna har vikarierna en grundförståelse när de kommer ut i verksamheterna. Ute på plats erbjuds en individanpassad utbildning tillsammans med erfaren personal samtidigt som man arbetar. Samma utbildningspaket gäller även för medarbetare från andra förvaltningar så att de kan stödja socialförvaltningen vid behov.

Smittläget onsdag 20 maj

Av totalt ungefär 800 brukare inom kommunens vård och omsorg

  • finns det idag färre än 5 bekräftade fall av covid-19
  • har totalt färre än 5 personer som testats positivt för covid-19 avlidit
  • har totalt färre än 5 personer som testats positivt för covid-19 tillfrisknat
  • har totalt färre än 5 personer bekräftats smittade av covid-19 sedan första fallet

Eftersom våra verksamheter har så låga siffror redovisar vi inte antal som är färre än 5.

Siffrorna presenteras också på vår sida för information kring coronaviruset och covid-19. Där finns även en bakgrund till vår rapportering.

Sidan uppdaterades senast: