Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Information om kommunens ekonomi

Trots ökade statsbidrag får kommunen inte så mycket pengar att röra sig med på grund av coronapandemin.

- När vi tittar på årets budget ser vi tyvärr att pengarna vi fått i ökade statsbidrag snabbt försvinner på grund av det minskade skatteunderlaget och kostnaderna som följer i coronapandemins spår, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Pengar från utjämningssystemet samt coronapandemin

Sedan tidigare visste vi att kommunen skulle bli en vinnare i det nya utjämningssystemet, där pengar omfördelas mellan landets kommuner och regioner. Eftersom storleken på beloppet inte var känd i höstas valde vi att inte räkna med något i budgeten för 2020. Det visade sig i slutändan att kommunen får ungefär 20 miljoner kronor mer än vad vi räknade med i budgeten för 2020. I början av året beslutades dessutom om nya stödpengar från staten i två omgångar, vilket ger kommunen ytterligare 15 miljoner kronor.

Utöver detta räknar vi med att få ett extra tillskott på ungefär 30 miljoner kronor för att möta det vikande skatteunderlaget och den lågkonjunktur vi nu går in i.

- Sammantaget har kommunen fått ett tillskott på 65 miljoner kronor. Det är väldigt mycket pengar och hade under normala omständigheter kunna göra stor skillnad för våra verksamheter, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Vad de slutliga effekterna av corona blir är det ingen som vet ännu. Klart är att kommunen kommer att kunna ansöka om ersättning från staten för ökade kostnader till följd av pandemin. Men det är viktigt att förstå att statligt stöd inte per automatik betyder pengar till kommunen. Intresserade får ansöka om stöd och sen tar det ofta tid innan man vet om och i så fall hur mycket man faktiskt får.

- Att vi får stöd i denna svåra situation är viktigt. Men vi kan inte vara säkra på hur mycket vi verkligen kommer att få och dessutom kan det vara lång fördröjning från det att vi söker till dess att vi får pengarna. Under tiden måste vi vara redo att hantera situationen själva, säger Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Skatteintäkterna sjunker

En effekt som kan få allvarliga och långsiktiga konsekvenser för kommunen är att arbetslösheten förväntas öka. En ökad arbetslöshet gör att skatteunderlaget minskar. Det innebär att när färre personer betalar skatt på sin inkomst går kommunen miste om viktiga intäkter. Effekten blir dubbel då vi förutom minskade intäkter också vet att ökad arbetslöshet medför ökande utgifter.

Osäkerhet

Ingen vet exakt vilka konsekvenser coronapandemin kommer att få för kommunen. Men många befarar att det kommer bli betydligt allvarligare än under de senaste kriserna. Från att i början av året haft pengar att stärka upp med i våra verksamheter ser vi nu en snabbt ökande risk att vi tvärtom kommer ha mindre pengar till våra verksamheter i framtiden. Hur stort det vikande skatteunderlaget blir är för tidigt att säga, men om inte konjunkturen vänder uppåt redan i sommar beräknas de extra tillskotten som kommunen fått inte räcka till.

- I denna situation gäller det för kommunen att agera ansvarsfullt och hålla i pengarna tills vi vet vilka effekter vi har att hantera, under och efter pandemin, avslutar Carina Johansson (C).

Sidan uppdaterades senast: