Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kvinna presenterar utifrån en tavla

Anna Gillek, Svensk näringslivs regionchef i Jönköpings län, besökte under tisdagen en näringslivsfrukost i kommunen där hon presenterade resultatet från årets företagsklimatundersökning.

Fortsatt stabilt företagsklimat i Gislaved

Kommunen har ett fortsatt stabilt företagsklimat och landar strax över snittet när Svenskt näringsliv presenterar årets undersökning.

Anna Gillek från Svenskt Näringsliv besökte under tisdagen Gislaved för att presentera årets företagsklimatsundersökning Länk till annan webbplats.. Undersökningen genomförs varje år för att få fram en bild av vad näringslivet tycker om företagsklimatet i kommunen. Av de 200 tillfrågade företagen svarade ungefär hälften. Resultatet visar att Gislaveds kommun får ett sammanfattande omdöme på 3,40 vilket ligger strax över rikssnittet på 3,37.

Fortsatt stabilt företagsklimat

Anton Sjödell (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande med ansvar för näringslivsfrågor, menar att Svenskt näringslivs undersökning visar att Gislaveds kommun har ett fortsatt stabilt företagsklimat. 

- Vi vill bredda våra kontaktytor mellan kommun och företag, där det nya företagsrådet kan ses som ett första exempel. Vi kan då tillsammans med näringslivet skapa en positiv förändring av företagsklimatet på ett bättre och mer förankrat sätt, säger Anton Sjödell (M).

För riket i stort visar undersökningen på ett lägre resultat än föregående år, så även för Gislaveds kommun. Bland faktorer som kan ha påverkat resultatet i stort lyftes att frågorna delvis är nya samt att världen gick in i en global konjunkturavmattning i slutet av förra året, samtidigt som undersökningen genomfördes. Positivt är dock att Gislaved backar i mindre omfattning än grannkommunerna.

Kommunens handläggare har god förståelse

Kommunens resultat visar att det skett både förbättringar och försämringar i årets undersökning. Områdena Service och bemötande samt Mobilnät och bredband förbättras klart och ligger nu över Sverigesnittet. En majoritet av företagen svarar också att de upplever att kommunens handläggare har förståelse för företagets verksamhet. Samtidigt backar resultatet vad gäller till exempel skolans kontakter med det lokala näringslivet. Även företagens eget engagemang för företagsklimatet sjönk.

De prioriteringar som företagarna lyfter fram som viktiga att satsa på är fler bostäder, minskad brottslighet och ökad trygghet samt förbättrad lokal infrastruktur. Även att anpassa utbildningar efter företagens kompetensbehov samt ökad samverkan mellan skola och näringsliv anses som viktigt. På kommunens näringslivsbolag, Enter Gislaved, arbetar man aktivt med förbättringar.

- Vi jobbar på olika sätt för att förbättra företagsklimatet. Det är viktigt att vi följer utvecklingen och agerar snabbt när behov uppstår. Samtidigt måste vi också tänka långsiktigt för att skapa rätt förutsättningar även framöver, säger Leif Österlind, VD för Enter Gislaved.

Sidan uppdaterades senast: