Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Läget i socialförvaltningen 4 juni

Smittspridningen är fortfarande låg inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Stort fokus läggs på bemanningsfrågor.

Socialförvaltningens medarbetare har arbetat intensivt och skickligt med utökade smittskyddsrutiner under våren. Det har hittills varit lyckosamt för kommunen då vi har haft ytterst få fall av smittade. Även om smittläget just nu är lugnt förbereder man sig med ett batteri av åtgärder ifall smittspridningen skulle öka. Socialförvaltningens stab bevakar och följer utvecklingen noggrant.

Stort fokus på bemanningsfrågor

Arbetet är krävande för våra medarbetare. Därför är sommarsemestern och behovet av vila stort för dem. Målet är att alla medarbetare ska få sin beviljade semester. Många av våra vikarier är redan ute och arbetar eller går introduktion ute i verksamheterna.

Har du ett genuint intresse för andra människor och deras välbefinnande? Sök jobb hos oss. Du är viktig och gör skillnad i andras vardag.

Läs mer om våra lediga tjänster och anmäl ditt intresse.

Följ rutinerna om du är besökare

Vi uppmanar alla besökare på våra äldreboenden samt gruppboenden att följa rutinerna med skyddsutrustning. Att skydda våra sköra individer är ett prioriterat uppdrag och vi ber dig som besökare om hjälp. Enheterna ordnar rätt skyddsutrustning och det är besökarens ansvar att hålla distans till sina anhöriga. Vi vill också påminna om att Folkhälsomyndigheten fortfarande rekommenderar fysisk distans, noggrann handhygien och att undvika onödiga resor.

Smittläget torsdag 4 juni

Av totalt ungefär 800 brukare inom kommunens vård och omsorg

  • finns det idag färre än 5 bekräftade fall av covid-19
  • har totalt färre än 5 personer som testats positivt för covid-19 avlidit
  • har totalt färre än 5 personer som testats positivt för covid-19 tillfrisknat
  • har totalt 6 personer bekräftats smittade av covid-19 sedan första fallet

Eftersom våra verksamheter har så låga siffror redovisar vi inte antal som är färre än 5.

Siffrorna presenteras också på vår sida för information kring coronaviruset och covid-19. Där finns även en bakgrund till vår rapportering.

Sidan uppdaterades senast: