Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Därför ska du inte tvätta bilen hemma - fem frågor och svar

Vad är ett dagvattensystem? Hur påverkar sättet du tvättar bilen djur, växtlighet och ditt eget besök i badsjön i sommar?

Solen och värmen är här och visst är det snyggt med en skinande ren bil? Det är viktigt att du inte tvättar bilen hemma på uppfarten, eller på gatan. Om du gör det rinner tvättvattnet rakt ner i vårt dagvattensystem. Det innebär att det smutsiga vattnet rinner rakt ut i sjöar och åar där det skadar växt- och djurlivet och påverkar vår närmiljö negativt.

Vad är ett dagvattensystem?

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från våra gator, parkeringsplatser, gräsmattor, tak och dräneringar. Dagvattnet leds bort via kommunala dagvattenledningar till det vattendrag eller den sjö som ligger närmast. När dagvattnet leds till kommunala dagvattenledningar istället för att ligga kvar på marken minskar belastningar och kostnader på våra reningsverk och avloppspumpstationer. Det minskar även risken för källaröversvämningar för de som har en bostad med källare.

Vad är spillvatten och avloppsvatten?

Spillvatten är förorenat vatten som kommer från tvätt, toaletter, duschar med mera. Spillvatten leds bort från fastigheten via spilledningar till våra reningsverk. Avloppsvatten är ett samlingsnamn för dagvatten och spillvatten.

Hur gör du när du tvättar bilen?

De allra flesta av oss skulle aldrig slänga en påse sopor i sjön. Men hur är det när vi tvättar bilen? Sopor hör inte hemma i sjön och det gör inte vatten från biltvätten heller.

Vad innebär det om du tvättar bilen hemma?

Om du tvättar bilen hemma på uppfarten, eller på gatan, så leds det smutsiga vattnet inte till våra reningsverk där vanligt spillvatten hamnar. Ditt biltvättarvatten leds direkt ner i de dagvattenbrunnar som bara är till för vårt regn- och smältvatten. Det innebär i sin tur att det smutsiga vattnet rinner rakt ut i sjöar och åar där det skadar växt- och djurlivet och påverkar vår närmiljö negativt.

Det bästa alternativet är att tvätta din bil i en fordonstvätt som är utrustad med en reningsanläggning.

Vad innebär det för dig och alla andra invånare i kommunen när du tvättar bilen i en fordonstvätt?

När du tvättar bilen i en fordonstvätt istället för på gatan så är du med och säkerställer en minskning av förorenat vatten som kommer ut i våra sjöar och vattendrag. Det innebär att du är med och påverkar till en positiv miljö för både oss invånare och växt- och djurlivet som finns i vår kommun.

Tanken att du tvättar bilen på ett hållbart sätt kan göra ditt besök vid någon av våra fina badsjöar i sommar ännu trevligare!

Sidan uppdaterades senast: