INNEHÅLL

Bild på kommunhuset exteriör

Foto: Symbolbilder

Årsstämmor för kommunens bolag

Onsdagen den 17 juni har kommunen årsstämmor med de kommunala aktiebolagen. Du som kommuninvånare är välkommen att delta.

Kommunen har fem kommunala helägda aktiebolag. I varje aktiebolag ska aktieägarna samlas minst en gång om året i en så kallad årsstämma eller bolagsstämma. Stämman är det högsta beslutande organet i bolaget. Varje år håller därför respektive bolag en årsstämma som avhandlar föregående verksamhetsår.

Välkommen på Bolagsstämmor

Plats: kommunhuset i Gislaved, sammanträdesrum Fegen 
Dag: onsdagen 17 juni

Hålltider:
ca.15.05 ­ Gislaved Energi Koncern AB inkl. dotterbolag
ca.15.30 ­ Enter Gislaved AB
ca.15.50 ­ AB Gislavedshus
ca.16.10 ­ Gisletorp Lokaler AB
ca.16.30 ­ Gislaveds Kommunhus AB

Bolagsstämmorna är öppna för allmänheten. Med anledning av coronaviruset och risk för smittspridning behöver du anmäla ditt deltagande genom att skicka e-post till kommunen.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-10