Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Läget i socialförvaltningen 11 juni

Smittspridningen är fortfarande låg inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Följ rutinerna vid besök så att vi hjälps åt att skydda de som bor hos oss.

Inom socialförvaltningen fortsätter man det viktiga arbetet med bra smittskyddsrutiner och utbildning av personal. Arbetet har hittills varit lyckosamt med ytterst få fall av smittade.

Vid besök - var rädd om de som bor hos oss

Vi uppmanar alla besökare på våra äldreboenden samt gruppboenden att följa rutinerna med skyddsutrustning. Att skydda våra sköra personer är ett prioriterat uppdrag och vi ber dig som besökare om hjälp. Använd den skyddsutrustning som finns och håll distansen.

Vi vill också påminna om att Folkhälsomyndigheten fortfarande rekommenderar fysiskt distans, noggrann handhygien och att undvika onödiga resor.

Smittläget torsdag 11 juni

Av totalt ungefär 800 brukare inom kommunens vård och omsorg

  • finns det idag färre än 5 bekräftade fall av covid-19
  • har totalt färre än 5 personer som testats positivt för covid-19 avlidit
  • har totalt färre än 5 personer som testats positivt för covid-19 tillfrisknat
  • har totalt 6 personer bekräftats smittade av covid-19 sedan första fallet

Eftersom våra verksamheter har så låga siffror redovisar vi inte antal som är färre än 5.

Siffrorna presenteras också på vår sida för information kring coronaviruset och covid-19. Där finns även en bakgrund till vår rapportering.

Sidan uppdaterades senast: