INNEHÅLL

Bild på en äldre träbyggnad med ett vattenhjul i förgrunden

Foto: Symbolbilder

Fotografering av byggnader och kulturmiljö

Antikvarier fotograferar i Anderstorp och Gislaved när kulturmiljö och bebyggelse inventeras för att skapa framtida bebyggelseplanering.

Från och med nu och fram till och med september genomför kommunen en kulturmiljö- och bebyggelseinventering i Gislaved och Anderstorp. Uppdraget utförs av bebyggelseantikvarier och innebär att du som invånare kan komma att se antikvarier fotografera byggnader och kulturmiljö i de aktuella områdena.

Inventeringen sker utomhus

Privata fastigheter, kontors- och industrifastigheter, affärslokaler, uthus och andra anläggningar berörs. Alla byggnader inventeras utvändigt men endast vissa byggnader kommer att fotograferas. Ingen inventering kommer ske inomhus

Antikvarierna legitimerar sig efter önskemål

Inventeringen görs för att skapa bra underlag för bebyggelseplanering av kommunen i framtiden. Antikvarierna som inventerar kommer att kunna legitimera sig och visa upp att de arbetar på uppdrag av kommunen om så önskas.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-15