Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Läget i socialförvaltningen 18 juni

Smittspridningen är fortfarande låg inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

Socialförvaltningen håller sig uppdaterade och följer rutiner och rekommendationer från folkhälsmyndigheten och socialstyrelsen. Provtagningen i våra verksamheter har ökat under veckan, enligt folkhälsomyndighetens direktiv. Det här innebär att även personer utan symtom som befinner sig i närheten av smittade kommer att testas för covid-19. Som en effekt av den ökade provtagningen kommer sannolikt fler positiva fall utan symtom hittas.

Förlängt besöksförbud till 31/8

Besöksförbuden på äldreboenden har förlängts enligt folkhälsomyndighetens direktiv, i dagsläget gäller det fram till 31/8. Sedan tidigare finns upparbetade rutiner för bokade och säkra besök som sker utomhus.

Vi uppmanar alla besökare till våra äldreboenden samt besökare till våra gruppboenden att följa rutinerna med skyddsutrustning. Enheterna ombesörjer rätt skyddsutrustning och det är besökarnas ansvar att hålla distansen till sina anhöriga.

Vi vill också påminna om att Folkhälsomyndigheten fortfarande rekommenderar social distans, noggrann handhygien och att stanna hemma vid sjukdom.

Smittläget torsdag 18 juni

Av totalt ungefär 800 brukare inom kommunens vård och omsorg

  • finns det idag färre än 5 bekräftade fall av covid-19
  • har totalt färre än 5 personer som testats positivt för covid-19 avlidit
  • har totalt färre än 5 personer som testats positivt för covid-19 tillfrisknat
  • har totalt färre än 10 personer bekräftats smittade av covid-19 sedan första fallet

Siffrorna den 18 Juni är osäkra pga den ökade mängden provtagning, antal konstaterade smittade personer är ej säkerställd.

Eftersom våra verksamheter har så låga siffror redovisar vi inte antal som är färre än 5. Siffrorna presenteras också på vår sida för information kring coronaviruset och covid-19. Där finns även en bakgrund till vår rapportering.

Sidan uppdaterades senast: