Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Samarbete mellan kommuner ska ge bättre service

Kommunerna i Gnosjöregionen vill utöka sitt samarbete för att ge bättre service till kommuninvånarna och ser många fördelar med en utökad samverkan.

De fyra kommunerna i Gnosjöregionen, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo samverkar redan i allt från kunskapsbaserade nätverk till formella samarbeten som vårt kommunalförbund SÅM, vilka hanterar avfall och återvinning. Nu vill kommunerna utveckla samarbetet ytterligare. Utbildningar och lagstyrd specialistkompetens är två exempel där kommunledningarna ser fördelar med att samarbeta.

- Vi tror att samarbeten är nödvändigt för att små och medelstora kommuner ska klara det kommunala uppdraget i framtiden. Vi måste samverka mer och det känns naturligt att utveckla arbetet med de vi redan har en god relation med. Vi behöver lyfta blicken och se till helheten, säger Anders Johansson, kommundirektör.

Under våren kartlades alla de samarbeten som redan pågår mellan kommunerna. Samtidigt inventerades områden för nya möjligheter. Utifrån denna sammanställning ska kommunerna nu se vad de kan börja med direkt och vad som kräver politiska beslut.

Långvarigt samarbete

Samarbetet mellan de olika kommunerna har pågått i många år och ordförandeskapet byts varje år efter ett rullande schema. I år är det kommunstyrelsens ordförande i Gislaveds kommun, Carina Johansson (C), som håller i ordförandeklubban.

- Vi i kommunstyrelsens presidie ser fram emot en fortsatt utveckling som gynnar våra invånare och näringslivet. Det är en stor styrka, både ekonomiskt och utvecklingsmässigt, att vi kan samarbeta i olika frågor, säger Carina Johansson (C).

Sidan uppdaterades senast: