Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Läget i socialförvaltningen 25 juni

Smittspridningen är fortfarande låg inom våra vård- och omsorgsverksamheter. Fortsätt att följa rekommendationer kring distans och handhygien.

Alla våra verksamheter är förberedda med rutiner gällande smitta och medarbetare är välinformerade om vilka riktlinjer som gäller. Dock ser vi en ökad smittspridning i samhället, vilket är oroande. Vi följer utvecklingen med noggrannhet och står redo att vidta de åtgärder som kan komma att krävas.

Vi ber dig att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring social distans, noggrann handhygien och att stanna hemma vid sjukdom.

Ökad provtagning

På läkarordination kommer vi att börja med provtagning av vårdtagare utan symtom för att identifiera smittbärare som är symtomfria, så kallad screening. Skulle din nära anhöriga bli bekräftad med smitta kommer vi omgående att kontakta dig.

Besök

Besöksförbuden på äldreboenden har förlängts till den 31 augusti. Det finns möjlighet att besöka din anhörig utomhus. Följ de rutiner som finns för att skydda våra vårdtagare. Personalen på boendet kan vägleda dig.

Vi vill också uppmana till att nyttja digitala möten mellan dig och din anhöriga. Kontakta boendet för att boka in ett digitalt möte. På så vis minimerar vi risken för smittspridning men vi ges ändå chans att umgås.

Smittläget torsdag 25 juni

Av totalt ungefär 800 brukare inom kommunens vård och omsorg

  • finns det idag färre än 5 bekräftade fall av covid-19
  • har totalt färre än 5 personer som testats positivt för covid-19 avlidit
  • har totalt färre än 5 personer som testats positivt för covid-19 tillfrisknat
  • har totalt färre än 10 personer bekräftats smittade av covid-19 sedan första fallet

Siffrorna presenteras också på vår sida för information kring coronaviruset och covid-19. Där finns även en bakgrund till vår rapportering.

Sidan uppdaterades senast: