Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kommunens fordonsansvariga står framför kommunens bilar.

Pelle Gullberg visar upp två av kommunens fossilfria personbilar.

Kommunens fordonsflotta bäst i länet

Kommunen har gjort framsteg i omställningen till fossilfria transportmedel och passerar därmed Jönköping och blir bäst i länet.

Första plats i länet

För tionde året släpper Miljöfordon Sverige en rapport där man granskat kommuners och landstings fordon för att se hur långt man kommit i sitt energi-och klimatarbete när det gäller fordonsflottan.

Efter en medveten satsning med att successivt byta ut alla fordon mot fossilfria alternativ, består vår fordonsflotta idag av 74 procent fossilfria fordon. Resultatet gör kommunen till länsbäst i Miljöfordonsdiagnosen 2020, detta trots att vi inte är största kommunen i Jönköpings län. I undersökningen mäts även andelen fossilfria personbilar och där ligger resultatet på 85 procent.

- Det känns fantastiskt roligt att vi tagit ett så stort steg framåt i vår målsättning för att ställa om vår fordonsflotta, säger Pelle Gullberg, fordonsansvarig på fastighet-och serviceförvaltningen.

Fossilfria drivmedel gynnar miljön

Fossilfria fordon brukar likställas med fordon som tankas med fossilfria drivmedel. En hög andel med fossilfria fordon gynnar miljön och innebär en positiv utveckling i klimatomställningen. Satsningen på en fossilfri fordonsflotta är en del av kommunens framgångsrika miljöarbete och idag har flera verksamheter, framför allt inom socialtjänsten, enbart fossilfria fordon.

Fortsatt arbete framåt

Än så länge är utbudet av fossilfria fordon begränsat när det gäller transportbilar, vilket gjort att vi kommit längre i omställningen med personbilar. Möjligheten att tanka med det förnybara bränslet HVO 100 och den snabba utvecklingen av elfordon, underlättar arbetet mot fler miljövänliga transportbilar och en helt fossilfri fordonsflotta i framtiden.

- Även om resultatet av rapporten visar att vi är på god väg så finns det mer att göra. Vi får inte ge oss utan måste fortsätta arbetet med klimatomställningen, säger Pelle Gullberg.

 

Sidan uppdaterades senast: