Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Läget i socialförvaltningen 16 juli

Smittspridningen är fortfarande låg inom våra vård- och omsorgsverksamheter. Fortsätt att följa rekommendationer kring distans och handhygien.

Likt övriga kommuner i länet ser vi en minskning av misstänkta fall både hos brukare och personal, vilket innebär ett minskat behov av avskild vård och en minskad sjukfrånvaro.

Alla våra verksamheter är förberedda med rutiner gällande smitta och medarbetare är välinformerade om vilka riktlinjer som gäller. Vi ber dig att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring social distans, noggrann handhygien och att stanna hemma vid sjukdom.

Smittläget torsdag 16 juli

Av totalt ungefär 800 brukare inom kommunens vård och omsorg

  • finns det idag färre än 5 bekräftade fall av covid-19
  • har totalt 6 personer som testats positivt för covid-19 avlidit
  • har totalt färre än 5 personer som testats positivt för covid-19 tillfrisknat
  • har totalt färre än 10 personer bekräftats smittade av covid-19 sedan första fallet

Siffrorna presenteras också på vår sida för information kring coronaviruset och covid-19. Där finns även en bakgrund till vår rapportering.

Sidan uppdaterades senast: