Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

En person naturvårdsbränner i skogen

Naturvårdsbränning i Nennesmo

Fredagen den 14 augusti genomför länsstyrelsen en naturvårdsbränning i naturreservatet Nennesmo. Det kan innebära röklukt i närliggande områden. 

Naturvårdsbränning görs för att gynna växt- och djurliv. Bränningen är planerad att starta vid lunchtid. Under bränningen kommer röklukt att kunna kännas av boende i området. Naturvårdsbränningen genomförs med hög säkerhet i planering och utförandet.

Planerad bränning för att ta hand om naturen

Skogsbränningen i Nennesmo sker för att vårda och återskapa brandpräglade miljöer, för att minska mängden gran samt gynna tall och arter knutna till tall. Vissa arter behöver bränd skog för sin långsiktiga överlevnad, men även vanligare arter som tjäder och blåbär gynnas av naturvårdsbränning. 

Uppmaning om stor försiktighet

Området som bränns är cirka 10 hektar stort och ligger ungefär 10 km nordost om Smålandsstenar och 5 km nordväst om Reftele. Vi uppmanar dig som besöker naturreservatet efter bränningen att iaktta stor försiktighet. Trädrötter och stammar kan ha brunnit av och riskerar då att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder. Under bränningsdagen kommer information att gå ut via P4 Jönköping.

Gynnar biologisk mångfald

Bränningsområdet består till största delen av fastmark med barrblandskog med barrsumpskog och upp till 200-300 år gamla tallar. Bränningen är en del i områdets planerade skötsel och genomförs av erfaren och särskilt utbildad personal från Skogssällskapets förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Bränningen, som gynnar den biologiska mångfalden, är en del i det EU-finansierade projektet Life Taiga  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.där Sverige har ett åtagande gentemot EU att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för arter och miljöer.

Sidan uppdaterades senast: