Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Översyn vård- och omsorgsboenden

Socialnämndens budget visar efter halva 2020 ett underskott på ungefär 30 miljoner. Inför socialnämndens möte den 8 september har tf. socialchef Annika Andersson gjort en översyn kring våra vård- och omsorgsboenden.

Översynen visar bland annat antal platser på respektive boende, det framtida behovet av platser och kostnader. Idag finns det drygt 60 lediga platser av totalt 325 inom särskilt boende.

Översynen kommer att användas inför en fortsatt dialog på nämndsmötet den 8 september, kring hur budgeten för vård- och omsorgsboenden ska hanteras.

Ta del av översynen av vård- och omsorgsboenden i sin helhet. Pdf, 665.2 kB.

Sidan uppdaterades senast: