Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Läget i socialförvaltningen 20 augusti

Smittspridningen fortsätter vara låg i våra verksamheter och sedan förra veckans rapportering är läget oförändrat. Fortsätt följa rekommendationerna kring distans och handhygien.

Sedan starten av pandemin i mars har vi haft färre än 10 brukare som smittats med covid-19. Inga nya bekräftade fall har rapporterats sedan mitten av juni. Där smitta har funnits har den också begränsats och inte spridit sig vidare, vilket vittnar om noggrannhet hos personalen med hygienrutiner. De medarbetare som varit sjuka har tidigt stannat hemma, regionen har kunnat erbjuda tidig provtagning för att utesluta smitta vilket också bidragit till få bekräftade fall och för det är vi mycket tacksamma.

Besöksförbudet gäller fortfarande

Besöksförbudet som regeringen införde under våren gäller fram till sista augusti och vi vet ännu inte om det kommer att förlängas. Dock har vi stor förståelse för att besöksförbuden skapar isolering, ensamhet och tristess för hyresgästerna samt att det orsakar besvär för anhöriga. De utomhusbesök som gjorts har varit mycket uppskattade och frekvent förekommit på våra boenden. Digitala möten ger också en möjlighet att kunna prata med anhöriga. Använd den möjligheten om du har en anhörig på något av våra boenden!

- Vi förstår att situationen är mycket bekymmersam för våra hyresgäster och vi undersöker möjligheten att erbjuda säkra möten med anhöriga i varma miljöer under hösten då det blir kallare utomhus, säger Annika Andersson, tf. socialchef.

Våra medarbetare är fantastiska

- Vi vill skicka ett stort tack till våra medarbetare, både ordinarie medarbetare och sommarvikarier. Ni har utfört mycket goda arbetsinsatser under sommaren och ni har visat stor ansvarskänsla, vi är mycket glada över att våra enheter klarat sig bra, säger Annika Andersson, tf. socialchef.

Semesterledigheten är en viktig viloperiod och ingen av våra medarbetare har blivit inbeordrad under sin semesterledighet utan alla har fått vara lediga enligt plan. Innan sommaren valde vi också att mot ekonomiskt ersättning erbjuda medarbetare att flytta sin semester till efter huvudsemestern för att på så vis bemanna upp med erfaren och välutbildad personal. Dessa medarbetare har utgjort en buffert och bidragit till att den frånvaro som alltid uppstår under sommarmånaderna har kunnat hanteras på ett förstklassigt vis och god vård har bedrivits även i osäkra tider som denna.

Håll i och håll ut

Många personer återkommer nu successivt till arbetet efter sommarledigheten, och många skolungdomar går snart tillbaka till skolan. För att vi ska fortsätta hålla smittan på låga nivåer vill vi som alltid påminna om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk.

Smittläget torsdag 20 augusti

Av totalt ungefär 800 brukare inom kommunens vård och omsorg

  • finns det idag färre än 5 bekräftade fall av covid-19
  • har totalt 6 personer som testats positivt för covid-19 avlidit
  • har totalt färre än 5 personer som testats positivt för covid-19 tillfrisknat
  • har totalt färre än 10 personer bekräftats smittade av covid-19 sedan första fallet

Siffrorna presenteras också på vår sida för information kring coronaviruset och covid-19. Där finns även en bakgrund till vår rapportering.

Sidan uppdaterades senast: