Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Eventuell förändring inom särskilda boenden

För att få en budget i balans krävs en förändring av socialförvaltningens verksamhet. En minskning av antal platser inom särskilda boenden föreslås därför till socialnämnden. Beslutet förväntas att tas 8 september.

Under 2019 lyckades socialförvaltningen sänka det beräknade underskottet på 38 miljoner kronor till 22 miljoner. Ökade behov visar att underskottet för 2020 ser ut att bli runt 35 miljoner.

- Målet är att socialförvaltningens budget ska vara i balans efter 2020. Det finns för många lediga platser inom våra särskilda boenden i förhållande till behovet, både idag och i framtiden. Därför har jag föreslagit socialnämndens arbetsutskott att minska ett antal platser. Det skulle spara 22 miljoner kronor, säger Annika Andersson, tf. socialchef.

Politikerna i socialnämndens arbetsutskott har idag lagt förslaget från Annika Andersson till handlingarna och lämnat över ärendet till socialnämnden för beslut vid nämndens sammanträde den 8 september.

Förslaget innebär att:

  • Mariagården i Smålandsstenar omvandlas till 70+ boende och biståndsbedömda trygghetsplatser där kök, matsal och träffpunkt behålls.
  • Samtliga platser på Lugnet i Broaryd avvecklas.

Bakgrund till förslaget:

  • Det finns utmärkta möjligheter på Mariagården för att bygga om och erbjuda de som står i kö ett 70+ boende.
  • Demografiutvecklingen visar att behovet av ett särskilt boende i Broaryd blir mindre och mindre framöver.
  • De tomställda platser som finns på Solbacka i Reftele, Hagagården i Smålandsstenar och Vitsippan i Gislaved öppnas upp istället. Att använda hela boendet ger en bättre ekonomi.
  • Arbetsmiljön på våra särskilda boenden är ansträngd. Genom att stänga/omvandla två boenden kan bemanningen kan ökas något på övriga boenden.

Detta är inget beslut. Ett eventuellt beslut tas av socialnämnden den 8 september.

1-årsplan att stänga ner och omvandla

Stängningen och omvandlingen kommer att ta ungefär ett år att genomföra så att hyresgästerna som eventuellt berörs får gott om tid att förbereda sig.

- Om beslutet tas kommer vi att erbjuda hyresgästerna att välja boende bland de lediga platser som finns på något av våra övriga särskilda boenden, säger Annika Andersson.

Information till berörda

De hyresgäster som eventuellt berörs och deras anhöriga har, eller kommer inom kort, att få information av någon medarbetare som de känner väl och har förtroende för. De fackliga organisationerna har fått muntlig och skriftlig information.

Runt 50 medarbetare påverkas om beslutet tas. De har fått information från sin chef idag.

- För de medarbetare som berörs kommer vi på bästa sätt att ta vara på deras kompetens och erfarenhet och hitta andra jobb inom socialförvaltningen eller övriga kommunala verksamheter, säger Annika Andersson.

Översyn bakgrund till förslaget

Innan Annika Andersson överlämnade sitt förslag till socialnämndens arbetsutskott gjordes en översyn av vård- och omsorgsboenden i kommunen. Den visar bland annat antal platser på respektive boende, det framtida behovet av platser och kostnader. Idag finns det drygt 60 lediga platser av totalt 325 inom särskilt boende.

Ta del av översynen av vård- och omsorgsboenden i sin helhet. Pdf, 665.2 kB.

Sidan uppdaterades senast: