Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Parkeringsövervakning kan införas

Parkeringsövervakning kan bli verklighet i kommunen 2021 om kommunfullmäktige beslutar att följa tekniska nämndens förslag.

Det är inte ovanligt att bilar parkerar mot gällande trafikregler, exempelvis på en cykelbana eller på andra platser där parkering inte är tillåten. Tekniska nämnden, som ansvarar för trafikfrågor, beslutade under tisdagen att de vill öka tryggheten för fotgängare och cyklister samt skapa bättre ordning och trivsel i trafiken.

Nämnden kan inte själv besluta om kommunal parkeringsövervakning utan har föreslagit kommunfullmäktige att parkeringsövervakning införs. Eventuellt beslut fattas senare i höst.

- Det känns bra om vi kan bidra till att skapa en mer säker trafikmiljö i våra tätorter och förbättra för våra oskyddade trafikanter. Det är i första hand trafikfarliga felparkeringar som vi vill få bort. För oss i tekniska nämnden är det viktigt att skapa en trygg och säker trafikmiljö, säger Håkan Josefsson (C), ordförande i tekniska nämnden.

Idag finns ingen kommunal parkeringsövervakning i kommunen, vilket innebär att parkeringsanmärkningar för eventuella felparkeringar bara kan utfärdas av Polismyndigheten.

- Nämndens förslag innebär inte att vi ska ta betalt för parkeringar i kommunen. Vi vill förbättra säkerheten och framkomligheten genom att bötfälla de som inte följer reglerna. Det är fler bilar än vad jag trodde som parkerar fel och trafikfarligt, säger Håkan Josefsson (C).

Det finns parkeringsplatser

Tekniska nämnden har fått till sig att många som felparkerar gör det för att de inte hittar någon tillåten parkering.

- Vi har undersökt hur användandet av våra parkeringsplatser ser ut. Den visar att det finns en del parkeringsplatser som är outnyttjade. Inom exempelvis Gislaveds tätort finns det nästan alltid lediga platser, men det kan innebära att man får gå några hundra meter. Vi vill inte ha ett samhälle som bygger på att man bryter mot gällande bestämmelser, säger Håkan Josefsson (C).

Eventuell parkeringsövervakning från januari 2021

Om kommunfullmäktige beslutar att införa kommunal parkeringsövervakning kommer den från och med januari 2021 att ske på allmänna parkeringar och gatumark inom hela kommunen.

Sidan uppdaterades senast: