Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Utveckling av Broaryd planeras

Broarydsborna har vid möten med demokratiberedningen önskat fler bostäder och säkrare trafikmiljö. Inom kort förväntas de första besluten tas för att göra det verkligt.

- Inom Alliansen har vi satt upp ett antal prioriterade områden för mandatperioden 2019-2022. Ett av dem är ökat bostadsbyggande. Det önskemålet kommer även från invånare och företagare i Broaryd och vi kommer från kommunstyrelsen att följa upp det och skapa förutsättningar för byggande, säger Carina Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

För snart ett år sedan hölls Lokalsamtal i Broaryd. Önskemålet från invånare och företag var bostäder för olika behov, gärna på attraktiva tomter vid Hestrasjön. Man önskar också en möteslokal samt säkrare trafikmiljö med belysning vid busshållplatsen och en gång- och cykelväg så att barn och ungdomar får en trygg väg till och från skolan.

Broaryd som samhälle växer och Alliansens företrädare, Carina Johansson (C), Anton Sjödell (M), Fredrik Sveningson (L) samt Lennart Kastberg (KD) är överens om att det här är en viktig satsning.

- Under hösten kommer planfrågorna och trafiksäkerheten i Broaryd upp på näringsutskottets dagordning och vi kommer att jobba för att det ska bli verklighet, säger Anton Sjödell (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ansvarig för näringslivsfrågor.

Engagemanget och viljan att vara med och utveckla Broaryd är stort både hos samhällsföreningen och näringslivet, berättar Anton Sjödell (M) och säger att demokratiberedningen kommer att bjuda in dem för ytterligare dialog senare i höst.

- Broaryd har stor betydelse för utvecklingen i kommunens södra del. Med fler boendeformer kan vi i dialog med Broarydsborna ge området bra förutsättningar att fortsätta växa, säger Lennart Kastberg (KD).

Lugnet – modernt boende för äldre

I bostadsönskemålet från Broarydsborna nämner man även trygghetsboende för äldre. Carina Johansson (C) berättar att prognoser från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner visar att behovet av särskilt boende kommer att minska i kommunen samtidigt som behovet av trygghetsbostäder ökar.

- Om socialnämnden tar beslut att de inte behöver Lugnet för särskilt boendet kan lokalerna användas till andra former av bostäder med matsal och utrymmen för aktiviteter, säger Carina Johansson (C).

Det kommunägda fastighetsbolaget AB Gislavedshus är i så fall de som skulle köpa fastigheten av kommunen och bygga om den. Några grannkommuner har gjort på liknande sätt och det har visat sig att trygghetsbostäder är en populär och uppskattad boendeform.

- Vi kommer att undersöka möjligheten att bygga om Lugnet till trygghetsbostäder och ser en möjlighet att göra likadant på fler ställen i kommunen. Vi vill göra ett koncept för äldre och erbjuda moderna bostäder med tillgång till service på attraktiva platser, säger Björn Martinsson (C), ordförande i AB Gislavedshus.

Boende för äldre

Idag finns det två olika boendeformer för äldre i kommunen, seniorboende 70+, för personer utan större hjälpbehov och särskilt boende, för personer med ett stort vård- och omsorgsbehov. Vi håller också på att ta fram riktlinjer för, och inrätta biståndsbedömda trygghetsboenden, för personer med lägre omvårdnadsbehov och behov av trygghet.

- Olika boendeformer är en väldigt viktig del i omsorgspusslet. Ensamhet och otrygghet bland äldre är ett växande problem och detta måste vi som kommun möta. Där ser vi en stor möjlighet att kunna möta olika behov, säger Fredrik Svenningsson (L).

Vad skiljer mellan olika boendeformer?

Vi har inga trygghetsbostäder i kommunen än och vet därför inte exakt vad skillnaden skulle bli om vi erbjuder tre olika boendeformer, berättar Anton Sjödell (M). Det vi ser framför oss är ungefär den här uppdelningen:

Seniorboende 70+

Seniorboende 70+ är lägenheter för dig som har fyllt 70 år och kan vara ett alternativ när du inte vill eller orkar bo kvar i ditt vanliga boende.

Här bor du precis som i en vanlig hyreslägenhet. Skillnaden är att den ofta ligger i anslutning till en mötesplats för äldre där det kan finnas restaurang och olika aktiviteter. Du ansöker om lägenhet på samma sätt som en vanlig lägenhet, genom ordinarie bostadskö. Socialförvaltningen är inte involverade i uthyrningen.

Trygghetsboende

Trygghetsboende är en boendeform som kommunen inte har idag. Den är snarlik seniorboende 70+ och riktar sig till dig som har behov av mer trygghet. Det krävs inget biståndsbeslut utan du ansöker genom ordinarie bostadskö.

Biståndsbedömt trygghetsboende

Biståndsbedömt trygghetsboende är till för dig som känner att du vill få ett mellanting mellan att bo i en vanlig lägenhet och i ett särskilt boende. För att få en lägenhet krävs ett biståndsbeslut.

På ett trygghetsboende har du en egen lägenhet, och tillgång till gemensamma utrymmen. Vid vissa tider finns det en bovärd på plats. Bor du här kan du ansöka om hjälp i hemmet, till exempel hemtjänst.

Särskilt boende

När du inte längre kan bo kvar hemma, eller i ett biståndsbedömt trygghetsboende kan du ansöka om bistånd till särskilt boende. På våra särskilda boenden finns personal dygnet runt.

Bor du på ett särskilt boende får du vid behov hjälp med personlig omvårdnad och hygien. Mat ingår och du kan om du vill delta i olika aktiviteter. Vissa särskilda boenden är anpassade för personer med demenssjukdom.

Demokratiberedningen och Lokalsamtal

Sedan januari 2019 finns det en demokratiberedning i kommunen. Det är en grupp politiker, 17 stycken, som har utsetts av fullmäktige för att arbeta långsiktigt med demokratiutvecklingen i kommunen. Länk till annan webbplats. Ett av deras arbetssätt heter Lokalsamtal. Där träffas politiker och boende i ett visst område för att prata om saker som invånarna tycker är viktiga. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: