Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Läget i socialförvaltningen 10 september

Smittspridningen fortsätter att vara låg i våra verksamheter och därför avslutar vi nu nyhetsrapporteringen om smittläget i socialförvaltningen.

Sedan starten av pandemin i mars har vi haft färre än 10 brukare som smittats med covid-19. Inga nya bekräftade fall har rapporterats sedan mitten av juni. Från och med nu kommer vi därför att avsluta den veckovisa nyhetsrapporteringen av smittläget i våra verksamheter.

Siffrorna kommer fortsättningsvis att uppdateras och presenteras på vår sida för information kring coronaviruset och covid-19.

Planerar att öppna två restauranger

Om smittspridningen av covid-19 fortsätter att vara låg i samhället och i våra verksamheter så planerar vi att öppna två av våra restauranger, som riktar sig mot pensionärer, måndagen 21 september. Det är viktigt att fortsätta att följa myndigheternas rekommendationer: Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk.

De restauranger som beräknas öppna den 21 september är:

 • Klockaregården, Anderstorp. Öppet alla dagar, kl. 11.45-13.00
 • Gislow, Gislaved. Öppet vardagar, kl. 11.45-13.00

Restaurangerna har vidtagit följande åtgärder för att minimera risken för smittspridning:

 • Färre bord, samt större avstånd mellan dem.
 • Ett sällskap i taget får komma fram och köpa mat för att undvika köbildning.
 • Maten läggs upp på tallrik av kökspersonal.
 • Sallad och dessert kommer att vara upplagd i skålar.
 • Plexiglas vid serveringsdisk.

Besöksförbudet gäller fortfarande

Besöksförbudet som regeringen införde under våren gäller fram till sista september och vi vet ännu inte om det kommer att förlängas ytterligare.

Vi har stor förståelse för att besöksförbuden skapar isolering, ensamhet och tristess för hyresgästerna samt att det orsakar besvär för anhöriga. De utomhusbesök som gjorts har varit mycket uppskattade och frekvent förekommit på våra boenden. Digitala möten ger också en möjlighet att kunna prata med anhöriga. Använd den möjligheten om du har en anhörig på något av våra boenden!

Håll i och håll ut

För att vi ska fortsätta hålla smittan på låga nivåer vill vi som alltid påminna om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du är sjuk.

Smittläget torsdag 10 september

Av totalt ungefär 800 brukare inom kommunens vård och omsorg

 • finns det idag färre än 5 bekräftade fall av covid-19
 • har totalt 6 personer som testats positivt för covid-19 avlidit
 • har totalt färre än 5 personer som testats positivt för covid-19 tillfrisknat
 • har totalt färre än 10 personer bekräftats smittade av covid-19 sedan första fallet

Siffrorna presenteras också på vår sida för information kring coronaviruset och covid-19. Där finns även en bakgrund till vår rapportering.

Sidan uppdaterades senast: