Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Besöksförbudet upphävs 1 oktober

Regeringen har beslutat att upphäva besöksförbudet på landets äldreboenden från och med den 1 oktober.

Med anledning av regeringens beslut arbetar vi just nu med att ta fram rutiner för hur besök på våra boenden ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Vi inväntar rekommendationer och krav från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten kring åtgärder för att öppna upp för säkra besök.

Mer information kommer att publiceras här på webbplatsen när arbetet med besöksrutinerna är klart.

Vi kommer också att föra dialog med Regionens Smittskyddsenhet kring möjligheterna om att öppna samtliga restauranger och träffpunkter.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen genom att du stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd, tvätta händerna.

Sidan uppdaterades senast: