Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Klargörande om pengar från skatteutjämningssystemet

Fördelningen av de 18 miljoner som kommunen fått genom skatteutjämningssystemet beslutas av kommunfullmäktige den 22 oktober.

Både invånare och förtroendevalda har haft frågor om de extra 18 miljoner kronor som kommunen fått genom skatteutjämningssystemet. Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2019 att pengarna skulle gå till vård, skola och omsorg. Efter en ekonomisk genomgång visar det sig att pengarna inte har delats ut. Kommunstyrelsens allmänna utskott bereder frågan den 30 september och lämnar ett förslag till hur pengarna ska fördelas. Beslutet tas sedan av kommunfullmäktige den 22 oktober.

Varför har pengarna inte fördelats tidigare?

Kommunens delårsbokslut är i stort sett klart. Den analys som kommunstyrelseförvaltningen har gjort i samband med det visar att förändringen i skatteutjämningssystemet inte har tagits med i budgeten för 2020. Förvaltningen har tidigare gett kommunens förtroendevalda information om att pengarna har funnits med, vilket var fel.

Kommundirektör Anders Johansson berättar att förvaltningen har haft en bemanningsmässigt svår situation under första halvåret och att man inte haft kunskap och resurser att säkerställa analysen kring utdelningen av pengarna.

- Det är olyckligt att informationen om de här pengarna har varit otydlig och det känns bra att vi nu har säkerställda underlag till våra förtroendevalda. Rekrytering av fler medarbetare pågår och jag känner mig trygg med att det inte kommer att hända igen, säger Anders Johansson.

Sidan uppdaterades senast: