INNEHÅLL

Ny detaljplan för att utöka antalet bostäder i Gislaved

Kommunen planerar för nya bostäder inom fastigheten Gislaved 1:5 på Skomakargärdet i södra delen av Gislaved.

Det finns ett behov av att utöka antalet bostäder i Gislaved. Kommunen upprättar därför en ny detaljplan för nya bostäder inom fastigheten Gislaved 1:5 på Skomakargärdet i södra delen av Gislaved. Planförslaget ska göra det möjligt att bygga olika former av bostäder, exempelvis villor, parhus, radhus och flerbostadshus. Inom planområdet ska det också finnas plats för att skapa en bra utemiljö och tillräckligt med parkeringsplatser för de boende.

Samrådstiden för detaljplanen är från 1 oktober till 18 november 2020. Under den här tiden finns det möjlighet för dig som invånare att lämna synpunkter. Förslaget till detaljplanen är utställt på biblioteket i Gislaved och i receptionen på kommunhuset i Gislaved. Planförslaget finns även att ta del av på vår webbplats.

Välkommen på Samrådsmöte

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte i kommunhuset Gislaved, tisdagen den 20 oktober klockan 18.00.

Datum: tisdagen 20 oktober, 2020
Tid: 18.00
Plats: Kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved

Samrådsmötet anpassas efter Folkhälsomyndighetens restriktioner gällande covid­ -19. Besökare kommer att placeras glest och antalet besökare kommer begränsas. Mötet startar 18:00. Vid behov kommer ett extra möte hållas med start kring 19:15. Det beror på antalet besökare och bestäms på plats. Ingen anmälan behövs.

Välkommen!

Eventuella synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget, skicka via post till:

Gislaveds kommun
Bygg­- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

Synpunkter kan också skickas in via mejl till kommunen senast den 18 november 2020.

Sidan uppdaterades senast: 2020-10-02