Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Förslag klart kring fördelning av 18 miljoner

Kommunstyrelsen har under onsdagen beslutat hur man vill att de 18 miljoner kronor som kommunen fått genom skatteutjämningssystemet ska fördelas. Beslut tas av kommunfullmäktige den 22 oktober.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2019 att eventuella ökade skatteintäkter och utjämning 2020 i första hand ska gå till vård, skola och omsorg. Kommunstyrelsen beslutade under onsdagen att föreslå följande fördelning:

  • 12 miljoner kronor till socialnämnden
  • 5 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden
  • 1 miljon kronor till fritid- och folkhälsonämnden

Totalt finns det ungefär 18 miljoner kronor att fördela. Pengarna är ”ramhöjande”, vilket betyder att de kommer att finnas med i budgeten även kommande år.

Beslut tas av kommunfullmäktige den 22 oktober.

Sidan uppdaterades senast: