Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Hemtjänsten får högt betyg

Äldre personer som har hemtjänst har fortsatt stort förtroende för personalen, känner sig trygga och får ett gott bemötande.

Kommunens hemtjänstpersonal får högt betyg i Socialstyrelsens brukarundersökning "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2020" och en majoritet av brukarna svarar att de är nöjda med den hemtjänst de har.

- Vi är ödmjuka inför detta fina resultat och tacksamma för det förtroende våra brukare visar oss. Det är en fin hemtjänst med stor kompetens inom våra verksamheter. Vi ser fram emot att fortsätta jobba för att vi ska bli ännu bättre och vi känner ett stort stöd från våra äldre och deras anhöriga, säger Alma Maslan, enhetschef vård- och omsorg i ordinärt boende.

Totalt svarade 82 834 personer på undersökningen, vilket är 57,0% av de tillfrågade och i Gislaved svarade 232 personer, vilket är 58,4% av de tillfrågade.

Läs mer om resultatet från undersökningen "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2020". Länk till annan webbplats.

Högre än riksgenomsnittet

Hela 98 % svarade att de blir bemötta av personalen på ett bra sätt. På frågan om nöjdhet svarar 94 % att de känner sig nöjda med hemtjänsten, ett högre resultat jämfört med förra året (92 %) och också i jämförelse med resultatet för riket (88 %).

91 % tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter bra, vilket också är ett resultat som är högre jämfört med både förra årets resultat (90 %) och riksgenomsnittet (86 %).

Bertil Magnusson, som har haft hjälp av hemtjänsten sedan 2016, reflekterar över resultatet och berättar om sina upplevelser.

- Jag upplever att jag blir väl bemött! Människorna har olika personligheter, och det går inte att ändra på. Vissa är lite mer sociala och lättare att komma in på livet med. Men alla bemöter mig trevligt, det måste jag säga, säger Bertil Magnusson.

Sidan uppdaterades senast: