Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Parkeringsövervakning införs i kommunen

Under torsdagen beslutade kommunfullmäktige att kommunal parkeringsövervakning införs från den 1 januari 2021.

Från den 1 januari kan det kosta mellan 400 och 700 kronor att parkera på fel plats i kommunen. Det, och att införa kommunal parkeringsövervakning beslutade kommunfullmäktige under torsdagen.

Tekniska nämnden, som också är kommunens trafiknämnd, har förberett ärendet och kommer också att ansvara för parkeringsövervakningen med hjälp av bevakningsföretag. Håkan Josefsson (C), ordförande i tekniska nämnden, berättar att det inte är ovanligt att bilar parkerar mot gällande trafikregler, exempelvis på en cykelbana eller på andra platser där parkering inte är tillåten. Syftet med parkeringsövervakningen är att öka tryggheten för fotgängare och cyklister samt skapa bättre ordning och trivsel i trafiken.

- Det känns bra att vi kan bidra till att skapa en mer säker trafikmiljö i våra tätorter och förbättra för våra oskyddade trafikanter. Det är i första hand trafikfarliga felparkeringar som vi vill få bort. För oss i tekniska nämnden är det viktigt att skapa en trygg och säker trafikmiljö, säger Håkan Josefsson (C).

Allmänna parkeringar och gatumark berörs

Hittills har ingen kommunal parkeringsövervakning funnits i kommunen, vilket innebär att parkeringsanmärkningar för eventuella felparkeringar bara har kunnat utfärdas av Polismyndigheten. Tekniska förvaltningen kommer nu att arbeta vidare med uppdraget kring parkeringsövervakning så att allt fungerar från den 1 januari 2021. Det berör allmänna parkeringar och gatumark inom hela kommunen.

- Beslutet om införande av kommunal parkeringsövervakning innebär inte att vi ska ta betalt för parkeringar i kommunen. Vi vill förbättra säkerheten och framkomligheten genom att bötfälla de som inte följer reglerna, säger Håkan Josefsson (C).

Sidan uppdaterades senast: